Sök

Fattiga i Indien Fattiga i Indien 

Påven till FAO: Det krävs handling för att ge de fattiga mat

Påvens budskap till Världshungerdagen, World Food Day, 2018, som firas 16 oktober i över 130 länder och som i år bar temat “Våra handlingar är vår framtid. En värld med Noll Hunger 2030 är möjlig”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“En stark appell för att gå ur dvalan som förlamar och hindrar oss" - detta är kärnan i påvens budskap till Världshungerdagen 2018 som firades vid FN:s matorganisation FAO i Rom. Påven skriver i budskapet som han riktar till FAO:s generalsekreterare Josè Graziano da Silva att dagen inte får bli en ytterligare dag då man nöjer sig med att samla information och mätta vår nyfikenhet, utan att det krävs att man följer samvetet och ser den dramatiska situationen och de miljoner personer som hoppas få bröd för dagen. Vi måste fördubbla vårt engagemang så att ingen saknar tillräckligt med mat både vad gäller mängd och kvalitet.

Hungern ökar och solidariteten falnar 

“Samtidigt som antalet personer som inte har någonting eller nästan ingenting att äta ökar – anmäler påven – verkar den internationella solidariteten bli kyligare”. ”De fattiga väntar sig en effektiv hjälp som hjälper dem ur sitt förfall, inte bara avsikter eller konventioner som efter att ha studerat i detalj orsakerna till deras elände har som ett enda resultat firandet av högtidliga händelser och åtaganden som aldrig konkretiseras eller pråliga publikationer avsedda att utöka bibliotekens kataloger”.

“Vi måste öka medlen för att främja fred och folkens utveckling. Vi måste tysta vapnen och den fördärvliga handeln av dem, för att höra rösten hos dem som desperat gråter då de känner sig övergivna i livets och framstegens utkanter.”

Gå från ord till handling

Påven påminner om att ”I detta sekel som har sett anmärkningsvärda framsteg på det tekniska, vetenskapliga planet liksom det vad gäller kommunikation och infrastruktur, borde vi skämmas för att inte ha uppnått samma framsteg i mänsklighet och solidaritet, för att tillgodose de grundläggande behoven hos de mest missgynnade”. “Vi är alla kallade att gå längre. Vi kan och vi måste göra bättre”. ”Därför är det nödvändigt att gå vidare till handling, så att svältens gissel helt försvinner". Vi behöver "politiska beslut och operativa planer" som stöds av den "etiska övertygelsen" att vilja personers ”integrerade bästa”.

Finansiera utveckling och få vapnen att tystna

“Det är inte högtidliga deklarationer som definitivt utrotar detta gissel – varnar påven. Kampen mot hungern kräver en generös finansiering, avskaffandet av handelshinder och framför allt en ökande motståndskraft mot klimatförändringar, ekonomiska kriser och krig.” Slutligen vädjar påven: "Vi måste öka medlen för att främja fred och folkens utveckling. Vi måste tysta vapnen och den fördärvliga handeln av dem, för att höra rösten hos dem som desperat gråter då de känner sig övergivna i livets och framstegens utkanter. "


 

17 oktober 2018, 09:48