Sök

Pakistanska kristna präster tänder ljus Pakistanska kristna präster tänder ljus 

Påven prisar initiativ för Pakistans kristna

Vid sina sedvanliga hälsningar till pilgrimer av olika språkgrupper under den allmänna audiensen påminde påven Franciskus om att kyrkan i Polen på söndag 28 oktober firar den tionde solidaritetsdagen för förföljda kristna.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven tackade både den påvliga stiftelsen Hjälp till kyrkan som lider och Polens biskopskonferens för att organisera detta initiativ för fred och solidaritet vars donationer i år kommer att gå till de kristna i Pakistan, som förtrycks dagligen och ofta utsätts för påtryckningar att lämna sin tro.

Andra klassens medborgare

John Pontifex , press- och informationschef för Hjälp till kyrkan som lider, Aid to the Church in Need AC International, berättar för Vatican News att “det viktiga att säga om de kristna i Pakistan är att de verkligen är andra klassens medborgare”.

Han tillägger att deras “arbetsutsikter är mycket, mycket begränsade” och att utbildningssystemet i Pakistan “beskylls för att vara mycket fördomsfullt mot kristna och att det finns ett övergripande systematiskt problem med hat mot kristna i skolorna”.

Pontifex betonar att kristna och andra minoriteter beroende på en växande extremism riskerar att attackeras eller till och med dödas. Vad gäller blasfemilagar i landet berättar han att de kristna med minsta förevändning kan anklagas för antingen respektlöshet mot profeten Mohammed eller texter och verser i Koranen.

Asia Bibi

Det mest kända fallet för dessa anklagelser gäller Asia Bibi, en katolsk mamma till fem barn som arresterades i november 2010 och som är dömd till döden. Juli 2015 beslutade Pakistans högsta domstol att skjuta upp dödsstraffet i avvaktan på överklagande. I väntan på slutförhör fortsätter världens kristna att be för att hon ska släppas ut ur fängelset.

 

25 oktober 2018, 09:07