Sök

Pilgrimer från El Salvador möter påven Pilgrimer från El Salvador möter påven  

Påven till pilgrimer från El Salvador: Låt er uppmuntras av Romero

Under måndagen passade påven Franciskus på att träffa några av de tusentals pilgrimer från El Salvador som kommit till Rom för den salvadoranska prästen Óscar Romeros helgonförklaring.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Den goda herden: ett exempel att efterlikna

Efter en hälsning till hans ”bröder i episkopatet”, biskoparna från Romeros hemland El Salvador, reflekterade påven över hur Óscar Romero förkroppsligade bilden av den gode herden som ger sitt liv för sina får.

Påven menade att nu, mer är före hans helgonförklaring, bör prästerna och biskoparna sträva efter att efterlikna Romero, ”ett exempel på någon som prioriterar och visar särskild omsorg för de mest behövande av Guds barmhärtighet”, och låta sig uppmuntras av honom för ”att vittna om Kristi kärlek och vara tecken på enhet bland det mångfald som karakteriserar Kyrkan och Guds folk.”

Hjälp, förlåt och öppna de slutna hjärtan

Påven hälsade även de många prästerna och de övriga gudsvigda männen och kvinnorna från El Salvador som närvarade på helgonförklaringen, ”som, inspirerade av Kyrkans nya helgon, känt sig kallade att leva i ett kristet engagemang.”

Helige Óscar Romero såg prästen som en man som befinner sig mellan två motpoler: Guds oändliga nåd och människornas oändliga elände. Kära bröder och systrar, fortsätt att outtröttligt arbeta för att hjälpa människans längtan efter Gud att växa och blomstra, att förlåta de som ångrar sig över deras synder, och öppna de slutna hjärtan med Guds ömma kärlek.” sade påven Franciskus.

Kallade till att vara martyrer

Påven hälsade även på de pilgrimer som kommit från världen över till Rom för helgonförklaringen och förklarade att ”Óscar Romeros budskap riktar sig till alla, utan undantag.” Gud vill vara närvarande i allas våra liv och kallar oss till att sprida Hans budskap om frihet till världens alla folk, sade påven. Endast genom Kristus kan vi bli fria, ”fria från synd, fria från ondskan, fria från hatet i våra hjärtan, fria att älska och välkomna Herren i våra liv och hjärtan.”

Óscar Romero upprepade ofta att varje katolik är en martyr, eftersom ”att vara en martyr innebär att vittna om Gud och Guds ord till människan.” Detta kan ibland vara svårt, påpekade påven, eller omöjligt som Helige Óscar Romero uttryckte det, utan Kyrkans hjälp och stöd. Vår förening med Gud, gemenskap med Kyrkan och bön har en avgörande betydelse.

Låt oss be till Gud om styrka i den dagliga kampen, så att vi, om det är nödvändigt, också är villiga att ge våra liv till Kristus” avslutade påven.

 

Ett budskap om fred och försoning till alla folk i Latinamerika

Slutligen skickade påven Franciskus sina hälsningar till de trogna i El Salvador som på denna dag gläds och jublar åt landets nya helgon. Påven visade aktning för alla de som levt ut deras tro trots splittringar, våld och krig i landet.

Helige Óscar Romeros helgonförklaring är ett fantastiskt tillfälle att skicka ett budskap om fred och försoning till alla folk i Latinamerika.”

Påven Franciskus avslutade med att be landets präster och biskopar att ”ta hand om Guds heliga folk” och avslutade med en bön till Jungfrun Maria, Fredens drottning, att omsorgsfullt ta hand om alla invånare i El Salvador och bad till Gud att välsigna sitt folk med sin barmhärtighet.

16 oktober 2018, 13:04