Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påven påminner om äktenskapets skönhet under Angelus

Under söndagens Angelusreflektion på Petersplatsen klockan 12 talade påven Franciskus om äktenskapet och hur makarna förenas av det ömsesidiga givandet som Kristus stödjer, medan jakten på sin egen tillfredsställelse splittrar dem. Kyrkan fördömer inte de som misslyckas, utan är kallad att leda de som lever i brutna relationer, de sårade eller vilsna, tillbaka till Gud.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

"Inför många smärtsamma äktenskapliga misslyckanden slutar kyrkan inte att bekräfta skönheten i äktenskapet och familjen, samtidigt är kyrkan kallad att vara nära, med kärlek och barmhärtighet, för att leda de sårade och vilsna hjärtana tillbaka till Gud.”

Påven Franciskus utgick från evangeliet denna söndag, i vilket evangelisten Markus berättar om fariséernas provocerande fråga till Jesus, "om det är tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru, vilket föreskrivs i Moses lag.

Man och kvinna kompletterar varandra i äktenskapet

Jesus ger Mose lag en ny dimension, när han förklarar att bestämmelsen är skriven ”därför att ni är förstockade”, sa påven. Det vill säga för att rätta till det som vår egoism har lett till, men att det inte besvarar Skaparens ursprungliga avsikt. Jesus citerar Första Mosebok, som dagens liturgi ser som första läsning, för att förklara att Guds plan är inte att en man och en kvinna skiljer sig om äktenskapet inte fungerar. Nej. I stället är mannen och kvinnan kallade att känna igen varandra, att komplettera varandra, och hjälpa varandra, förklarade påven.

Föreningen bryts om egenintresset tar över

Jesu undervisning är mycket tydlig, understryker påven. Han försvarar äktenskapets värdighet, som en förening präglad av kärlek och trohet: "Det som gör det möjligt för gifta par att förbli förenade i äktenskapet är en kärlek präglad av ett ömsesidigt självgivande med hjälp av Kristi nåd.”

Om å andra sidan egenintresset och personliga tillfredsställelser kommer före hos makarna, kan deras enhet inte stå emot det.

Jesus tillåter inte att förhållandet sjunker

Påven påpekade att evangeliet påminner om hur makarnas ageranden smärtsamt kan undergräva relationen och kärleken: ”Men Jesus, tillåter inte att man skiljer sig, och Han bekräftar Guds plan, som visar på hur mänsklighetens styrka och skönhet är grundläggande.

Kyrkan tröttnar alltså aldrig på att bekräfta skönheten i familjen och äktenskapet, som bygger på Skriften och tradition. Samtidigt strävar kyrkan efter att visa sin moderliga närhet till dem som upplever trasiga relationer, eller relationer prövade av lidande och trötthet.

Gud läker den sårade kärleken med förlåtelse

För påven Franciskus är detta "Guds sätt att agera" med oss, ​​hans otrogna folk:

"En sårad kärlek kan helas av Gud genom barmhärtighet och förlåtelse. Därför fördömer kyrkan inte omedelbart dessa situationer. Tvärtom, inför så många smärtsamma äktenskapliga misslyckanden, känner kyrkan sig kallad att besvara med kärlek, omsorg, barmhärtighet och förståelse, för att leda de sårade och vilsna hjärtana till Gud."

”Låt oss be Jungfru Maria hjälpa makarna att leva och förnya sin gemenskap, som Guds ursprungliga gåva”, avslutade påven Franciskus.

 

08 oktober 2018, 14:31