Sök

Deltagare vid Angelusen Deltagare vid Angelusen  

Påven om mission: Unga kallas att vittna och förkunna Evangeliet

På söndagen inföll Världsdagen för Mission och efter sin Angelusbön på Petersplatsen klockan 12 tackade påven Franciskus de många missionärer som är spridda över hela världen och han uppmanade unga att känna sig kallade att samarbeta i förkunnelsen av Kristus.

"Tillsammans med unga sprider vi Evangeliet till alla". Detta är inte bara temat för påvens budskap till Världsdagen för Mission utan även vägen och verkligheten, som vi, tack vare Gud, upplever under dessa dagar i synoden tillägnad de unga, sa påven. Att lyssna på dem och involvera dem upptäcker vi många unga trosvittnen som har funnit meningen och glädjen i livet i Jesus.

Den unga och mötet med Jesus

Ofta har de mött Jesus genom andra unga som redan är en dela av kyrkans gemenskap av bröder och systrar, sa påven. Låt oss ber att de nya generationerna inte saknar trosvittnen och kallelsen att samarbeta i kyrkans mission.

En bön för avlägsna missionärer

Därefter gick påvens tankar till de många män och kvinnor som lever långt hemifrån för att förkunna Evangeliet:

Jag tänker på de många kristna, män och kvinnor, lekmän, gudsvigda, präster, biskopar, som har levt liv och lever sina liv långt från hemlandet, för att förkunna evangeliet. Till dem går vår kärlek, vår tacksamhet och vår bön, sa påven och tillsammans med alla troende på Petersplatsen bad han en Ave Maria för missionärerna.

Mötet med Jesus genererar förkunnelse

På morgonen hade påven sänt en tweet, som hänvisade till Världsdagen för mission, i vilken han åter vände sig till de unga och notera att man inte kan begränsa kärleken, och att mötet med Kärleken genererar möten, vittnesbörd och förkunnelse.

22 oktober 2018, 11:45