Sök

Påven Franciskus under mässan i Peterskyrkan Påven Franciskus under mässan i Peterskyrkan 

Påven Franciskus avslutar synoden: Tre steg på trons väg

På söndagen avslutades biskopssynoden med en högtidlig mässa i Peterskyrkan, ledd av påven Franciskus. Synoden, som har fokuserat på unga, tron och kallelseurskiljning, hade samlat 257 biskopar från hela världen i Rom, och under mässan samlades de runt altaret för att tacka Gud för den gångna månadens arbete, och för kyrkans unga.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Påven reflekterade i sin predikan över hur Jesus i söndagens evangelium (Mark 10:46–52) visar sina lärjungar – och oss – de ”tre fundamentala stegen på tron väg”. I söndagens evangelium kan vi läsa om när Jesus helar den blinde tiggaren Bartimaios. Trots att människorna runt omkring honom försökte tysta ner Bartimaios rop efter Jesus, kallar Jesus tiggaren till sig och ger honom hans syn tillbaka. Därefter ”följde [Bartimaios] honom på vägen”.

Det första steget: Lyssna

Bartimaios är ensam och övergiven. Trots att han benämns som ”Bartimaios, Timaios son”, finns ingen far eller annan familjemedlem nära honom. Han är blind, tigger och har ingen som lyssnar på honom. Men Jesus reagerar annorlunda än de andra människorna till Bartimaios rop: ”Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: ’Davids son, förbarma dig över mig!’ Jesus stannade och sade: ‘Kalla hit honom.’

Trots att det är ganska självklart vad den blinde mannen vill, frågar Jesus honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?”. Även om Jesus antagligen redan visste vad mannen skulle be Honom, så låter Jesus Bartimaios tala, och Jesus lyssnar på honom. Påven Franciskus sade därför i sin predikan: ”Detta är det första steget att ta på trons väg: Att lyssna. Det är örats apostolat: Att lyssna innan man talar.”

Jesus lärjungar ser den tiggande mannen som ett hinder, en störning på deras väg, men Jesus ser honom som livsviktig: Han lyssnar på mannen, Han lyssnar på livet. Lärjungar som endast följer sina egna planer istället för Herrens, ser människor som Bartimaios som hinder på deras väg, sade påven, och menade att detta en fara som vi alltid måste se upp för. Lärjungar som verkligen är Guds barn lyssnar på sina bröders och systrars i Kristus behov med kärlek och tålamod precis som Gud själv gör det.

De lyssnar tålmodigt och kärleksfullt, precis som Gud lyssnar på oss och våra böner, hur repetitiva de än kan vara. Gud tröttnar aldrig; Han är alltid glad när vi söker honom. Må vi be om nåden att få ett hjärta som lyssnar.” sade påven Franciskus.

Slutligen bad påven Franciskus om ursäkt till alla unga människor i de vuxnas namn: ”Förlåt oss om vi ofta inte har lyssnat på er, om vi, istället för att öppna våra hjärtan, fyllde era öronSom Kristi Kyrka vill vi lyssna på er med kärlek.

Det andra steget: Uppmärksamma din nästa

Påven menar sedan att det andra steget på trons väg är att hjälpa sin nästa som ber om hjälp. Jesus skickar inte iväg någon av sina lärjungar för att välsigna den blinde tiggaren eller ge honom lite pengar, utan möter honom personligen. ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” frågar Jesus, och erbjuder sin hjälp i den fattiga och sjuka mannens liv.

Det är så Gud agerar”, sade påven. ”Han engagerar sig personligen med förmånlig kärlek i varje persons liv. Genom sina handlingar förmedlar Han redan sitt budskap och tillåter tron att blomstra i våra liv.”

När tron endast fokuserar på doktrinära formler, riskerar den att endast tala till huvudet utan att beröra hjärtat. När tron endast fokuserar på handlingen, riskerar den att bara bli moralism och reduceras till det sociala. Tron är liv, att leva i Guds kärlek, och vi är inte kallade till att vara doktrinärer eller aktivister utan att till fullfölja Guds verk i närhet: Närhet till Gud, närhet till varandra, närhet till våra bröder och systrar i Kristus. Närhet är hemligheten för att kunna kommunicera trons kärna.

Påven uppmanade oss i sin predikan att fråga oss själva om vi är kapabla att tjäna och uppmärksamma vår nästa, stiga ut ur vår ”bekvämlighetszon” och närma oss de som inte är ”en av oss”, de som Gud ivrigt och outtröttligt söker.

Låt oss inse att Herren smutsade ner sina händer för var och en av oss. Låt oss se på korset, börja därifrån och komma ihåg att Jesus är våra nästa i synd och död. Han blev vår nästa: Allt börjar därifrån. Och när vi, genom kärlek till Honom, närmar oss varandra, blir vi bärare av nytt liv. Inte trosundervisare eller expert på det heliga, utan vittnen om den kärlek som räddar oss.”

Det tredje steget: Vittna om tron

När Jesus ber sina lärjungar kalla på Bartimaios i söndagens evangelium, lyder de Honom utan att motsätta sig, och går och talar till tiggaren i Jesus namn: ”Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.

I evangeliet är det endast Jesus som säger “Stig upp” för att endast Han helar kropp och själ. Endast Jesus kallar och förvandlar livet för den som följer Honom, endast Jesus hjälper de som fallit att resa sig upp igen och för in Guds ljus i livets mörker.” sade påven.

Precis som Bartimaios är det många unga som söker ljuset bland mörkret i deras liv, sade påven, och de ropar endast på Jesus, trots de stora folkmassorna runt omkring dem, för de finner där oftast bara falska löften och människor som inte verkligen bryr sig om dem.

Det är inte kristet att gå runt och vänta på att vår broder eller syster i Kristus knackar på vår dörr för att hjälpa honom eller henne, vi måste själva gå mot dem och frambära de Jesus. Han sänder oss, såsom sina lärjungar, för att uppmuntra, trösta och resa folk i Hans namnHan sänder oss för att berätta åt alla: ’Gud ber dig att låta dig älskas av Honom!’

Slutligen sade påven att evangeliet slutar på ett vackert men samtidigt förvånande sätt med att Jesus säger: ”Gå, din tro har hjälpt dig.” Bartimaios bad dock endast om hjälp och medlidande, men, menade påven, tron börjar med vårt behov och vilja att bli frälsta, det är den ”raka vägen till Jesus”. Tron som helade Bartimaios var inte hans starka tro på Gud utan hans sökande efter Honom och hans vilja att träffa Honom. ”Tro har att göra med möten, inte teorier” sade påven.

Må Gud välsigna våra steg, så att vi kan lyssna, uppmärksamma och tjäna vår nästa, och vittna om glädjen i våra liv: Jesus.”

30 oktober 2018, 09:40