Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påven under Angelus: Att tjäna är motgiftet mot den värdsliga mentaliteten

Under Söndagens Angelus reflekterade påven Franciskus över dagens evangelium i vilket Jesus försöker omvandla sina lärjungars värdsliga mentalitet, och menade att vi bör söka efter att bli den andras tjänare och inte efter att få sitta bekvämt på en väldig tron.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

I söndagens evangelium (Mark 10:35-45) närmar sig bröderna Jakob och Johannes, Sebedaios söner, Jesus för att be Honom om att få sitta bredvid Honom, ”den ene till höger och den andra till vänster”, i hans fader Guds rikes härlighet.

”Ni vet inte vad ni ber om”

De två lärjungar, som var de två första som Jesus kallade till att följa Honom, är fulla av iver och entusiasm, men likaså ”smittade” av den värdsliga mentaliteten, menar påven.

Ni vet inte vad ni ber om.” svarar Jesus i evangeliet. Endast några stunder tidigare hade Jesus förutsagt människosonens lidande, men de två bröderna talar redan om ”härlighetens tron” trots att Jesus talar om den ”bägare” han dricker ur och det ”dop” han döpts genom, som symboliserar Hans lidande och död.

Jesus svarar därefter: ”Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.” (Mark 10:39-40). Påven förklarade att Jesus menar att apostlarna även kommer att lida och bära sitt kors när deras tid är inne.

”Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare”

När Jesus inser att de andra apostlarna, även ”smittade” av den värdsliga mentaliteten, är arga på Jakob och Johannes för deras fråga, ger han dem en liten tillrättavisning: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav.” (Mark 10:42-44). ”Det är den kristnes regel” påminner påven under Angelus.

Jesus budskap är tydligt, förklarade påven: Medan de mäktiga människorna på jorden byggt sig väldiga troner, valde Gud en ”obekväm” tro, korset, på vilket han regerar och ger liv.

”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna”

Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Mark 10:45) avslutar Jesus i söndagens evangelium. Påven förklarade att kärlek innebär att gå ut ur sig själv, lämna all form av själviskhet och självupptagenhet för att tjäna den andra.

”Att tjäna är det mest effektiva motgiftet mot det värdsliga.” sade påven. ”Det är en medicin för alla karriärklättrare och de som endast söker makt och ära. […] Därför välkomnar vi som Kristi lärjungar detta evangelium som ett kall till omvandling, att med mod och generositet vittna om Kyrkan som finns till för de allra minsta och svagaste, för att tjäna dem med kärlek och enkelhet.”

 

22 oktober 2018, 11:32