Sök

Kardinal Wuerl Kardinal Wuerl  

Påven accepterar kardinal Wuerls avgång

I ett brev till kardinalen, skriver påven Franciskus att han accepterar kardinal Wuerls, avgång som ärkebiskop av Washington. Som anledning ges att det är för stiftets och kyrkans bästa. Kardinal Wuerl ber om förlåtelse för eventuella misstag i det förflutna.

Kardinal Wuerl hade redan överlämnat sin avgångsansökan för första gången ungefär tre år sedan, vid 75 års ålder, vilket är praxis i den katolska kyrkan för en biskop.

I sitt brev till kardinalen som har publicerats på Ärkestiftets hemsida, accepterar påven hans begäran att avgå, som en herde som vidgar sitt perspektiv till vad som gynnar kroppen i sin helhet (jfr. n. 235 Evangelii gaudium, 235), och fokuserar på åtgärder som stöder, uppmuntrar och förenar kyrkan, bortom alla typer av steril splittring som lögnens fader sår. Allt en herde vill är att fåren inte skingras (se Mt 26,31), skriver påven. 

Påven tackar kardinal Wuerl för att han inte har gått i försvar trots att han har tillräckligt med element  för att 'rättfärdiga' sina handlingar och skilja mellan att täcka över brott eller inte ta itu med dem, och att göra några misstag. Din avgång är ett tecken på tillgänglighet och tillit till den Helige Anden som fortsätter att agera i sin kyrka, menar påven. 

Påven avslutar med att skriva att kardinal Wuerl förblir apostolisk förvaltare i ärkestiftet tills valet av hans efterträdare: "Käre bror, jag gör Syraks ord mina: "Ni som fruktar Herren, lita på honom, så skall er lön inte utebli." (Syr 2,8)."

Kardinal Wuerl, skriver i sitt svar även det publicerat på hemsidan att: ”Jag ber återigen om förlåtelse för eventuella fel och missbedömningar och misstag i det förgångna. Min avgång är ett sätt att uttrycka min stora och ständiga kärlek till er, kyrkans folk i Washington".

12 oktober 2018, 18:22