Sök

Påven möter ordenssystrar under audiensen Påven möter ordenssystrar under audiensen  

Hela påvens katekes - Budorden 10/B: “Du skall inte döda” enligt Jesus

Jesus säger: “Den som hatar sin broder är en mördare”. Att inte älska är första steget mot att döda; och att inte döda är första steget för att älska. Det sade påven Franciskus på den allmänna audiensen i Vatikanen den 17 oktober. Katekesen presenteras av Olle Brandt.

Idag tänkte jag fortsätta katekesen om det femte Ordet i Tio Guds bud, “Du skall inte döda”. Vi har redan betonat att detta bud visar att i Guds ögon är människolivet dyrbart, heligt och okränkbart. Ingen får förakta andras eller sitt eget liv. Människan bär nämligen på Guds bild och är föremål för hans gränslösa kärlek, oavsett i vilka betingelser hon har kallats till livet.

Lyssna på påvens katekes

I det stycke ur evangelierna som vi just lyssnade till visar Jesus att detta bud har en ännu djupare innebörd. Han säger att inför Guds domstol är också vrede gentemot en broder en form av mord. Därför skriver aposteln Johannes: “Den som hatar sin broder är en mördare” (1 Joh 3:15). Men Jesus nöjer sig inte med detta. Enligt samma logik säger han att också skymfer och förakt kan döda. Och vi är vana vid att skymfa, det är sant. Vi skymfar som vi andas. Och Jesus säger till oss: “Stanna upp, för skymfen skadar och dödar”. Föraktet. “Men jag… föraktar sådana människor”. Detta är ett sätt att döda en människas värdighet. Det vore bra om denna Jesu undervisning kunde tränga in i tanken och hjärtat och var och en av oss kunde säga: “Jag skall aldrig förolämpa någon”. Det vore en bra föresats, för Jesus säger till oss: ”Om du föraktar, om du skymfar, om du förelämpar, då är det mord”.

Ingen mänsklig lagstiftning jämställer så olika gärningar och ger dem samma dom. Jesus fortsätter konsekvent med att säga att man skall avbryta frambärandet av offret i templet om man kommer ihåg att man har skymfat en broder, för att gå och söka upp honom och försonas med honom. Också vi borde göra så när vi går till mässan och ha denna inställning av försoning med de människor som vi har haft problem med. Även om vi har tänkt illa om dem och om vi har skymfat dem. Medan vi väntar på att prästen skall komma in och fira mässan är det många som småpratar och talar illa om andra. Men det får man inte göra. Tänk på hur allvarlig skymfen, föraktet och hatet är: Jesus jämställer dem med att döda.

Vad menar Jesus med att utvidga det femte budets fält så långt? Människan har ett ädelt och känsligt liv, och hon har ett fördolt ”jag” som inte är mindre viktigt än hennes fysiska vara. För att skymfa ett barns oskuld räcker det med en förhastad mening. För att skada en kvinna kan det räcka med en kylig gest. För att krossa hjärtat hos en ung människa räcker det att inte ge henne förtroende. För att förinta en människa räcker det att ignorera henne. Likgiltighet dödar. Det är som att säga till någon: ”Du är död för mig”, för du har dödat den människan i ditt hjärta. Att inte älska är första steget mot att döda; och att inte döda är första steget mot att älska.

I början av bibeln läser man den förfärliga mening som uttalades av den förste mördaren, Kain, när Herren frågade var hans bror var. Kain svarar: ” Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?” (1 Mos 4:9). Så talar en mördare: “det angår inte mig”, “det är ditt problem” och så vidare. Skall vi försöka svara på denna fråga: skall vi ta hand om våra bröder? Ja, det skall vi! Vi skall ta hand om varandra! Och detta är livets väg, det är vägen till att inte döda.

Människolivet behöver kärlek. Och vilken är då äkta kärlek? Det är den som Kristus har visat oss, barmhärtigheten. Den kärlek vi inte kan undvara är den som förlåter, som tar emot den som har gjort ont. Ingen av oss kan överleva utan barmhärtighet, vi behöver alla förlåtelse. Om att döda betyder att förstöra, omintetgöra, eliminera någon, då betyder att inte döda att ta hand om, sätta värde på, omfatta. Och också att förlåta.

Ingen kan lura sig själv och tänka: “Det är inget fel på mig för jag gör inget illa”. En sten eller en växt kan ha en sådan tillvaro, men inte en människa. En människa – en man eller kvinna – kan inte det. Det krävs mer av en man eller kvinna. För var och en av oss finns det goda gärningar som vi skall göra, var och en har sina, och det är de som gör oss till oss på djupet. ”Du skall inte döda” är ett kall till kärlek och barmhärtighet, ett kall att leva enligt Herren Jesus, som har gett sitt liv för oss och som har uppstått för oss. En gång upprepade vi alla tillsammans här på Petersplatsen ett citat av ett helgon som handlade just om detta. Kanske det kan hjälpa oss: ”Att inte göra ont är bra. Men att inte göra gott är inte bra.” Vi måste alltid göra gott. Ta ett steg till.

Genom sitt människoblivande har Herren helgat vår tillvaro. Med sitt blod har han gjort den ovärderlig. Tack vare honom, “vägvisaren till livet” (Apg 3:15), är var och en en gåva från Fadern. I honom, i hans kärlek som är starkare än döden, och genom kraften i den Ande som Fadern ger oss, kan vi ta emot Ordet ”Du skall inte döda” som den viktigaste och mest väsentliga uppmaningen: att inte döda är ett kall till kärlek.

22 oktober 2018, 15:05