Sök

Påven möter pilgrimer under audiensen Påven möter pilgrimer under audiensen  

Hela påvens katekes - Budorden 10/A: Du skall inte döda

Att släcka ett människoliv i moderns sköte för att värna om andra rättigheter är som att hyra en yrkesmördare för att lösa ett problem. Det sade påven Franciskus på den allmänna audiensen i Vatikanen den 10 oktober, då han fortsatte reflektera över Tio Guds bud. Katekesen presenteras här av Olle Brandt.

Dagens katekes handlar om det femte “ordet”: du skall inte döda. Det femte budordet: ”Du skall inte döda”. Vi är redan i den andra delen av Tio Guds bud, den som handlar om förhållandet till nästan. Detta budord reser sig med sin kortfattade och kategoriska formulering som en försvarsmur omkring de mänskliga relationernas grundläggande värdegrund. Och vilket är den grundläggande värdegrund i mänskliga relationer? Det är livets värde. Därför ”skall du inte döda”.

Lyssna till påvens katekes

Man skulle kunna säga att allt ont som begås i världen kan sammanfattas i detta: förakt för livet. Livet angrips av krig, av organisationer som suger ut människan – vi läser mycket om detta i tidningarna eller ser på tv-nyheterna –, utsugning av skapelsen och slit-och-slängkultur, och alla system som låter människans tillvaro styras av opportunistiska beräkningar, medan ett skandalöst antal människor lever i ett tillstånd som är ovärdigt människan. Detta är förakt för livet och är på något sätt att döda.

Ett motsägelsefullt tillvägagångssätt tillåter också att man släcker människolivet i moderns sköte för att värna om andra rättigheter. Men hur kan det vara terapeutiskt, civilt eller ens mänskligt att utplåna oskyldigt och försvarslöst liv som just är på väg att slå ut som en blomma? Jag frågar er: är det rätt att ”göra sig av med” ett människoliv för att lösa ett problem? Är det rätt att hyra en yrkesmördare för att lösa ett problem? Det får man inte, det är inte rätt att ”göra sig av med” en människa, även om hon är liten, för att lösa ett problem. Det är som att hyra en yrkesmördare för att lösa ett problem.

Varifrån kommer allt detta? Var uppstår våld och förskjutande av livet? De kommer av rädsla. Att ta emot en annan människa är en utmaning mot individualismen. Låt oss tänka på när man upptäcker att ett nytt människoliv bär på ett handikapp, kanske ett svårt sådant. I dessa dramatiska fall behöver behöver föräldrarna stöd och solidaritet för att klara av situationen och övervinna förståelig rädsla. Istället får de ofta förhastade råd att avbryta graviditeten. Att “avbryta en graviditet” betyder att “göra sig av” med någon, direkt.

Ett sjukt barn är som alla behövande på jorden, som en gammal människa som behöver hjälp, som många fattiga som har svårt att klara sig själva. Den som verkar vara ett problem är i själva verket en gåva från Gud, som kan befria mig från min självupptagenhet och låta mig växa i kärleken. Det sårbara livet visar oss utvägen, vägen som räddar oss från en tillvaro som är inkrökt i sig själv, och visar oss kärlekens glädje. Och här tänkte jag stanna upp för att tacka alla volontärer, det italienska volontariatet som är det starkaste jag känner till. Tack.

Vad leder människan till att förkasta livet? Det är denna världens avgudar: pengar – det är bäst att vi gör oss av med den här för det blir dyrt - , makt, framgång. Men dessa är fel måttstockar för att värdera livet. Vilken är livets enda autentiska måttstock? Det är kärleken, kärleken med vilken Gud älskar livet! Kärleken med vilken Gud älskar livet: detta är måttstocken. Kärleken med vilken Gud älskar varje människoliv.

Vilken är den positiva innebörden i Ordet ”du skall inte döda”? Att Gud ”älskar livet”, som vi hörde nyss i bibelläsningen.

Livets hemlighet avslöjas i hur Guds Son har behandlat livet, han som blev människa för att på korset ta på sig förkastelse, svaghet, fattigdom och lidande (jfr Joh 13:1). I varje sjukt barn, i varje svag gamling, i varje desperat migrant, i varje bräckligt och hotat människoliv söker Kristus oss (jfr Matt 25:34-46), han söker vårt hjärta, för att visa oss kärlekens glädje.

Det är mödan värt att ta emot varje liv, för varje människa är värd Kristi eget blod (jfr 1 Pet 1:18-19). Man får inte förakta något som Gud har älskat så!

Vi måste säga till världens män och kvinnor: förakta inte livet! Inte andras liv, men inte heller ert eget, för också för det gäller budet: ”Du skall inte döda”. Till många unga måste vi säga: förakta inte din tillvaro! Sluta förkasta Guds verk! Du är Guds verk! Undervärdera dig inte, förakta dig inte, med beroenden som förstör dig och leder dig till döden!!

Ingen får värdera livet enligt denna världens bedrägliga måttstockar. Alla måste ta emot sig själva och andra i Faderns namn, han som har skapat oss. Han ”älskar livet”: det är viktigt: ”Gud älskar livet!”. Han älskar oss alla så mycket att han har sänt sin Son för oss. Evangeliet säger att ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv” (Joh 3:16).

22 oktober 2018, 14:44