Sök

Monaci trappisti di Tibhirine in Algeria Monaci trappisti di Tibhirine in Algeria 

Trappistmunkarna i Tibhirine saligförklaras

Den katolska kyrkans biskopar i Algeriet har med glädje tillkännagett datum och plats för saligförklaringsmässan av de 19 martyrer, präster munkar och ordenssystrar, som mördades i Algeriet mellan 1994 och 1996, offer för våldet i landet vid den tiden. Bland de saliga de sju trappistmunkarna i Tibhirine.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Biskopskonferensen i Algeriet meddelade att firandet av saligförklaringen av biskop Pierre Claverie och 18 martyrer som dödades under olika omständigheter, kommer att hållas den 8 december vid helgedomen Notre-Dame de Santa Cruz i Oran, Algeriet. Kardinal Angelo Becciu, prefekt för Helgonkongregationen är påvens sändebud som leder saligförklaringsriten.

Trappisterna i Tibhirine klostret

De blivande saligförklarade föll offer för inbördeskriget som härjade i det nordafrikanska landet mellan 1991 och år 2002 mellan islamister  och militären i Alger.

De mest uppmärksammade martyrerna är de sju trappistmunkarna som kidnappades i sitt kloster i Tibhirine i mars 1996 med prior pater Christian de Chergé och som dödades under oklara omständigheter. Bara deras huvuden påträffades två månader senare, medan islamisterna hävdade att de avlivats på grund av sin tro. Trots att de var medvetna om faran att stanna kvar i Algeriet beslutade trappisterna att stanna för att tjäna och stödja det algeriska folket som de hade sänts till.

Namnen på martyrerna

Här följer namnen på de blivande saliga: Msgr. Pierre Claverie, broder Henri Vergès, syster Paul-Hélène Saint-Raymond, syster Esther Paniagua Alonso, syster Caridad Álvarez Martín, fader Jean Chevillard, fader Alain Dieulangard, fader Charles Deckers, fader Christian Chessel syster Angèle-Marie Littlejohn, syster Bibiane Leclercq, syster Odette Prévost, broder Luc Dochier, broder Christian de Chergé, broder Christophe Lebreton, broder Michel Fleury, broder Bruno Lemarchand, broder Célestin Ringeard, broder Paul Favre-Miville.

”Deras saligförklaring är för kyrkan och för världen en impuls och en uppmaning att bygga en värld av fred och broderskap”, sa trappistpater Thomas Georgeon som har varit delaktig i saligförklaringsprocessen.

17 september 2018, 14:27