Sök

Moln över Petersplatsrn under Angelus Moln över Petersplatsrn under Angelus  

Påvens vädjan: Skydda Syriens befolkning

Påven Fransiskus vädjar till Syrien och uppmanar det internationella samfundet att använda dialog och diplomati för att hjälpa till att skydda civila i landet.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten 

Påven Fransiskus gjorde under söndagens Angelus en stark appel för Syriens folk och berättade för de troende som samlats för bönen på Peterskyrkan att det fortfarande fanns krigsvindar i landet och risk för en eventuell humanitär katastrof i Provinsen Idlib. Provinsen och dess omgivande områden är den sista stora enklaven ockuperad av olika väpnade oppositionsgrupper, inte minst rebeller mot den syriska presidenten Bashar al-Assad.

”Jag förnyar min appel till det internationella samfundet och alla berörda aktörer att använda sig av diplomati, dialog och förhandlingar, i enlighet med internationell humanitär rätt för att skydda civila människors liv.” sade påven i sin appel.

Undvik en eskalering av läget

Syrien har lidit stor förstörelse och miljontals civiler har flytt, blivit tvingade till militärtjänstgöring eller dödats. Den här veckan uppmanade även Förenta Nationerna (FN) Ryssland, Iran och Turkiet att undvika en eskalering av läget i den syriska Idlibprovinsen, och varnar samtidigt för att strider i området skulle påverka miljontals civila och möjligen kunna innebära krigsföring med kemiska vapen. FN:s Syriensändebud Staffan de Mistura uppmanar även de inblandade parterna att upprätta så kallade humanitära korridorer för att evakuera civilbefolkningen i stället för att kasta sig i en väpnad konflikt som skulle kunna få allvarliga konsekvenser.

03 september 2018, 17:13