Sök

Påven Franciskus firar mässan i Tallinn Påven Franciskus firar mässan i Tallinn  

Påvens mässa i Tallinn ”Ett folks styrka ligger i att söka Gud”

Den sista etappen på påven Franciskus resa till Baltikum var den heliga mässan som firades på Frihetens torg i Tallinn i Estland på tisdagseftermiddagen. I sin predikan talade påven om frihet, och han uppmanade till att be Jesus väcka våra hjärtan så att vi kan urskilja hur vi ska vara fria, under varje moment av vår historia.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Liksom tidigare under dagen i Estland underströk påven gemenskapen och ansvaret i att vara ett folk, Guds ”heliga nation”, hans ”prästerliga folk”.

Ni känner till kampen om friheten

Påven utgick från uttåget ur Egypten, när det judiska folket, fria från slaveriet i Egypten, når berget Sinai – ett folk som redan har upplevt Guds kärlek i under och mirakel.

”Det är omöjligt att inte tänka på Estland och alla de baltiska länderna”, sa påven, och hänvisade till den ”sjungande revolutionen” eller kedjan med två miljoner människor mellan Tallinn och Vilnius. ”Ni känner till kampen om frihet!”

Påven sa att idag lyssnar vi vad Gud sa till Moses, för att förstå vad han säger till oss som ett folk.

”Gud vill att vi ska vara fria. När vi säger att vi är kristna, och väljer en livsstil, gör vi det utan påtryckningar. Vi vet att det Gud erbjuder oss inte berövar oss på något, snarare tvärtom, leder gemenskapen med honom till fullhet i människans alla strävanden. Vissa kanske anser sig fria när de leva utan Gud eller skild från honom. De inser inte att på detta sätt reser de genom livet som föräldralösa, utan ett hem att återvända till. "Om man upphör att vara pilgrimer förvandlas man till kring vandrare, som alltid kretsar kring sig själva, utan att komma någonstans" (Evangelii gaudium, 170).

Ett folks styrka ligger i att söka Gud

Det är upp till oss, folket som har tågat ut ur Egypten, att lyssna och söka. En del tror att styrkan hos ett folk mäts av andra parametrar, som att tala högt, att skrika, hota om vapen, trupper och strategier ... Detta är det som verkar starkare. Men det är inte att söka Guds vilja, utan att försöka vinna i eftersträvan att äga. Denna inställning förkastar etiken och med det, Gud.

Etiken sätter oss i relation med Gud som förväntar sig ett tydligt svar och ett åtagande om andra och vår miljö, ett svar som ligger utanför marknadskategorierna. Ni har inte erövrat er frihet för att sluta som slavar under konsumtion, individualism eller törsten efter makt och herravälde.

Jesus släcker törsten i våra hjärtan

Gud känner till våra behov, de som vi ofta döljer bakom lusten att äga; även våra osäkerheter som vi försöker övervinna genom makt. Den törst som bor i varje människas hjärta, kan vi släcka i mötet med Jesus. Det är Han som kan fylla oss med fullheten i hans vatten, dess renhet, dess överväldigande kraft. Med tron inser vi att han lever och älskar oss; att han inte överger oss och därför ingriper mystiskt i vår historia.  Han omvandlar ont till gott, med sin kraft och oändliga kreativitet.

25 september 2018, 14:56