Sök

Påven talar till de samlade kursdeltagarna i Lateranbasilikan Påven talar till de samlade kursdeltagarna i Lateranbasilikan 

Påven: Vittna om skönheten i äktenskapet och stå nära par i kris

Påven Franciskus mötte deltagare i en kurs om äktenskapet och familjen för kyrkoherdar, permanenta diakoner, gifta par och engagerade i det pastorala arbetet med familjer i Roms stift. Kursen som organiserades av den apostoliska domstolen Rota Romana hölls i Roms domkyrka Lateranbasilikan och påven tog sig dit på torsdagseftermiddagen. I sitt tal till de omkring 850 kursdeltagarna talade han om sin vilja ha få till ett permanenet katekumenat för par och han uppmanade dem om att hjälpa par i kris att återupptäcka sakramentets nåd samt i vissa fall hjälpa till att inleda ogiltigförklaringsprocesser

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven sa att det behövs ett permanent katekumenat för äktenskapets sakramentet som står vid parets sida vid föreberedesler innan de inleder äktenskapet, vid sakramentets firandet och den första tiden som följer.

Medvetet val

Kursen omfattade reflektion kring utmaningar med pastoral omsorg om familjen och påven sa att familjen är hemkyrkan och livets helgedom som är oersättlig för folkets allmänna bästa och att den pastorala omsorgen om den är omfattande, komplex och känslig.

Påven betonade att ett bröllop inte bara är en social händelse utan ett sakrament som kräver en vandring och förberedelse för att de förlovade ska kunna ta ett medvetet val.

Han noterade att många stift i världen håller på att utveckla initiativ för en pastoral omsorg om familjen som är mer anpassad till dagens verklighet. Det handlar om seminarier och bönereträtter där även gifta par och psykologer bidrar med sin erfarenhet och kunskap.

Påven talade om att grunden till problem som kan komma upp efter firandet av äktenskapets sakrament kommer sig av omognad och främst en svaghet i den kristna tron och hjälp från kyrkans håll - de nygifta lämnas vanligtvis ensamma efter att de har gift sig.

Pastoral omsorg

Ju mer djupgående förberedelsen är och sker under en längre tid, förklarade påven, desto mer lär sig de unga paren att leva i Guds nåd och styrka och utveckla ‘antikroppar’ för att bemöta de oundvikliga stunderna av svårighet och ansträngning i äktenskapet och familjen. Och detta räcker inte sa påven utan det behövs även en pastoral omsorg åtminstone i ett år efter bröllopet.

Vad gäller äkta par som har allvarliga relationsproblem och är i kris, tillade påven, gäller det att hjälpa dem att återuppliva tron och återupptäcka sakramentets nåd och i vissa fall – att utvärdera riktigt och med inre frihet - erbjuda passande vägledning för att inleda en ogiltigförklaringsprocess.

De som upplever att deras äktenskap inte är sakramentalt och vill komma ur denna situation bör få möta biskopar, präster och pastorala medarbetare som inte bara tar upp juridiska normer utan som framför allt lyssnar och är förstående.

”Det har gjort mig glad att många biskopar och officialer snabbt välkomnade och genomförde den nya äktenskapsprocessen, till samvetsfrihetens tröst, särskilt för de fattigaste och de som står långt ifrån vår kyrka".

Påven bad slutligen om att stiftets pastorala omsorg om familjen ska breddas och vara just evangelisk och även möta och ta emot de ungdomar som väljer att leva tillsammans utan att gifta sig, för att vittna för dem om äktenskapets skönhet.

“Det behövs ett permanent katekumenat för äktenskapets sakramentet som står vid parets sida vid föreberedesler innan de inleder äktenskapet, vid sakramentets firandet och den första tiden som följer”

28 september 2018, 09:33