Sök

Påven under mötet med hjälporganisationer i Mellanöstern Påven under mötet med hjälporganisationer i Mellanöstern  

Påven vädjar om fred i Syrien och Irak

Under fredagsmorgonen träffade Påven Franciskus ett femtiotal katolska karitativa organisationer som arbetar i Irak, Syrien och deras grannländer. Tillsammans höll deras sjätte möte för att samtala om Kyrkans roll och svar på den pågående humanitära krisen.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaden

Enligt SOHR, the Syrian Observatory for Human Rights, har över 364 000 människor dödats på grund av kriget i Syrien, varav en tredjedel av dem är civiler. Även varannan person beräknas ha tvingats lämna sitt hem, för antingen en annan syrisk region eller ett annat land. Enligt FN är över 4 miljoner människor från Syrien på flykt. Kriget i Syrien är inne på sitt åttonde år och ingenting tyder på att förödelserna och dödssiffrorna är på väg att sjunka.

Få slut på kriget viktigare än egna intressen

Under mötet med organisationerna uppmuntrade påven att fortsätta med deras arbeten och visade även på stor tacksamhet för alla deras insatser och engagemang. Påven uppmanade internationella kommuniteter och organisationer att ”inte försumma offrens många behov”, och särskilt att ”lägga undan deras egna intressen för att kunna arbeta för att sträva efter fred och att få slut på kriget.”

Vi kan inte blunda för skälen som har fått miljontals människor att tvingas fly deras hem och länder. Jag uppmuntrar alla involverade organisationer att förnya deras engagemang för att garantera en säker hemkomst för alla som tvingats fly från deras hem.” sade påven. ”Vi måste kunna garantera deras beskydd och framtid.”

Påven försäkrade alla att han dagligen ber för detta folks lidande, för kyrkorna i de berörda områden och för alla som arbetar för att hjälpa dessa sistnämnda.

Oron för att den kristna närvaron ska försvinna

Under audiensen nämnde påven sin oro för att ”den kristna närvaron försvinner från det land från vilket evangeliets glada budskap och ljus först utstrålade”.

Påven Franciskus sade även att hela Kyrkan står med dess bröder och systrar i Kristus och uppmanar dem att inte förlora hoppet och ger dem mod att ”inte låta våldets mörker segra och att hålla folkets ljus levande.” Han underströk även att den Helige Stolen arbetar för att garantera de lokala kyrkorna och kristna kommuniteternas framtid.

Påven visade stor tacksamhet för alla dem som arbetar i de krigsdrabbade områden för att ge barn utbildning, arbete till de unga vuxna, närhet till de äldre och de psykiskt sjuka, och till alla dem som jobbar för att läka hjärtats sår, vilka Kyrkan är kallad till att hela.

Redskap för Guds frid och ljus

Påven Franciskus sade att denna kristna intervention i Irak och Syrien påminde honom om den helige Fransiskus av Assisis fredsbön: ”Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Låt mig sprida kärlek där hat råder, förlåtelse där orätt begås, enighet där oenighet finns, tro där tvivel är, ljus där mörker härskar, hopp där förtvivlan råder, glädje där sorg smärtar. […]

Påven uppmanade slutligen alla att tillsammans be denna bön och sträva efter att bli redskap för Guds frid och ljus.

”Det kommer att vara genom att torka barnens tårar, barn som inte känner till någonting annat är ruiner, död och förstörelse, som världen kommer att få tillbaka sin värdighet.”

18 september 2018, 11:36