Sök

Påven uppmuntrar benediktiner att vara vittnen på Kristi ömhet

Benediktinsystrar från hela världen håller i dagarna, mellan den 6-13 september sitt 8:e internationella symposium Communio Internationalis Benedictinarum i Rom. I lördags stod ett möte med påven Franciskus på programmet. Påven tog emot systrarna i Konsitoriesalen i Vatikanen klockan 11.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten

Påven Franciskus inledde den privata audiensen med att uttrycka vilket bra tillfälle denna kongress var för benediktinska nunnor och systrar från hela världen för att kunna be tillsammans och reflektera över de olika sätten på vilka Helige Benediktus andlighet efter femtonhundra år lever vidare och fortsätter att vara livfull och fruktbar än idag.

"Låt alla välkomnas som Kristus"

Påven hämtade mötets tema ifrån Sankt Benediktus 53:e regel: "Låt alla välkomnas som Kristus" och Jesu ord i Matteusevangeliet 25:35: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig” där Jesus menar att det goda som människor gjort åt sina bröder och systrar i Kristus, det har de även gjort mot Honom.

Påven sade att Benediktinorden har en särskild kallelse till gästfrihet och att benediktinernas hem i århundranden varit kända som platser av bön, som välkomnar med generös gästfrihet.

Idag är det många som söker efter att återspegla Guds ömhet, omtänksamhet, barmhärtighet och Jesu närvaro i deras liv, och benediktiner är några av dem som fått den gåvan av Herren, menade påven: ”Ni är redskap för Guds ömhet för de behövande. Ert välkomnade av människor från andra religioner och kulturer hjälper till att främja interreligiösa dialoger och ekumenik.

Påven sade att han hoppades att benediktiner genom reflektion på symposiets tema och fortsatt delning av deras vittnesbörd kan fortsätta sprida generositet och vara välkomnade.

Ora et Labora

Påven Franciskus reflekterade även över benediktinordens motto: Ora et Labora, och underströk vikten av det dagliga firandet av den heliga mässan och bön, och menade att benediktinernas böner berikar Kyrkans ”andetag”: Deras böner uttrycker hela mänsklighetens och skapelsens röst, det är tacksägelseböner för Herrens otaliga och fortsatta välsignelser, böner för människors lidanden och svårigheter, förböner för dem som uthärdar orättvisa, krig och våld, och vars värdighet kränks. Franciskus förklarade att deras böners värde var omåttligt, att de var en dyrbar gåva från Gud för oss alla människor som dessa systrar i Kristus frambär.

Gud hör alltid bönerna som kommer från hjärtat och som är ödmjuka och fulla av medkänsla.” sade påven.

Påven tackade sedan benediktinsystrarna för den speciella omvårdnad de visar för miljön och för deras insatser för att skydda jordens gåvor.

”Jag vet att alla benediktinska nunnorna och systrarna i världen är goda administratörer av Guds gåvor. Som kvinnor, kan ni särskilt förstå och uppskatta skapelsens skönhet och harmoni.”

Påven sade att benediktinklostren ofta finns på platser i världen som omges av naturens skönhet, och många människor går dit för att be, finna tystnad och att skåda skapelsens underverk. Påven uppmanade systrarna att fortsätta med denna omsorg av naturen och försyn, så att Guds underbara verk kan beundras av många och fortsätta talas om.

Förebilder för Kyrkan och Jungfrun Maria

”Era kommunitetsliv vittnar om vikten av ömsesidig kärlek och respekt. Ni kommer från olika ställen och har olika erfarenheter, var och en av er är annorlunda, och sättet på vilket ni accepterar varandra och andra är ett exempel att följa i vår värld där många har svårt till att göra det ni gör. Vi är alla Guds barn, och era böner, ert arbete, er gästfrihet och er generositet skapar en mångfaldig gemenskap som uttrycker Guds hopp för vår värld: en enhet gjord av fred, ömsesidig välkomst och broderlig kärlek.”

Påven Franciskus påminde slutligen benediktinsystrarna om att de är en dyrbar gåva till Kyrkans liv som genom deras kvinnliga vittnesbörd om godhet, trofasthet och generositet efterliknar Guds heliga och välsignade mor, Jungfrun Maria.

Ni är förebilder för Kyrkan och Jungfrun Maria. Glöm det inte! Förebilder. De som ser er, ser Maria, den Helige Guds moder och Kyrkan som en moder.

11 september 2018, 11:38