Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påven under audiensen: Sann kärlek är den sanna friheten

Under dagens onsdagsaudiens reflekterade påven Franciskus över det tredje budordet: Tänk på vilodagen så att du helgar den, ett budord som är kopplat till, och påminner om Israels befrielse från sin fångenskap i Egypten. Här följer en sammanfattning av påvens ord under audiensen.

"Slaven kan inte finna vila, påminner påven oss om, den som är slav kan inte älska. Idag är det många av våra bröder och systrar i Kristus som lever i olika typer av slaveri, lider av orättvisor och dagligen plågas. Men som martyrerna har visat oss, är det möjligt att även i de mörkaste fängelser uppleva djup frid och inre ro. Helige Maximilian Kolbe och kardinalen Van Thuan är två exempel på troende som förvandlade fångenskapens mörka förtryck till ljus."

Påven Franciskus understryker att det dock finns en annan typ av slaveri, där man är fånge i sig själv, fånge av sitt eget ego. Den fångenskapen, menar påven, är det största förtrycket som finns. Han förklarar att äkta frihet är mer än ett val. Äkta frihet är att frigöra sig själv från alla form av själviskhet, frigöra sig själv från syndens bojor och bristen på kärlek, ty från sådan fångenskap kan man inte finna någon vila. Denna frihet finner vi hos Gud.

Som kristna, läser vi och tänker på det tredje budordet i ljuset av Kristus återkomst: Genom sin självuppoffring på korset, befriar Jesus oss från syndens slaveri och tillåter oss att vila i friheten utströmmandes ur Jesu eviga barmhärtighet och oförgängliga kärlek.

Guds kärlek och nåd är det som frigör oss och det är därför det är så viktigt att öppna oss för Guds nåd. Sann kärlek är den sanna friheten. Det är den kärleken som frigör oss, även om vi sitter i en mörk fängelsehåla och är små och svaga. Det är den sanna kärleken som möjliggör hjärtats befrielse."

12 september 2018, 12:55