Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påven under Angelus: Är vi äkta i vår lydnad till Gud?

Under söndagens Angelus reflekterade påven Fransiskus över söndagens evangelium och lyfte en fråga som är viktigt för oss troende: äktheten i vår lydnad till Guds Ord mot all slags värdslig orenlighet. Påven påminner oss att vi bör akta oss för hyckleri, fåfänga och girighet

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten 

”Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer?” frågade fariséerna och några skriftlärda Jesus i söndagens evangelium (Mark 7:1-8, 14-15, 21-23) efter att ha sett att Jesu lärjungar åt utan att ha tvättat sig. Jesus svarade då: ”Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: ’Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty läror de lär ut är människors bud.’ Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler.” (Mark 7:6-8)

Hycklare är lögnare

Med sitt svar till fariséerna och de skriftlärda vill Jesus visa vilket misstag de begått, att de förvrängt Guds vilja och försummat Guds ord för att hålla fast vid mänskliga traditioner och regler. Jesus använder sig av ett starkt ord, ”hycklare”, som kanske till och med ett av de starkaste i hela bibeln. Och ”en hycklare är en lögnare, någon som inte är äkta”, påpekar påven. Jesus använder ordet ”hycklare” för att benämna de som säger sig följa Guds ord och bud men som i verkligheten hellre lever i det värdsliga. Med andra ord så är fariséerna och de skriftlärda som talar med Jesus inte ”äkta”.

”Bli ordets görare, inte bara dess hörare”

Evangeliets essens och budskap förstärks även av aposteln Jakobs (Andra läsningen i söndags var Jak 1:17–18, 21–22, 27) som uppmanar i sitt brev: ”Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader.” Jakob menar att det vi gör är viktigare än det vi säger oss göra, att vi genom våra godhjärtade handlingar och gärningar kan vittna om en äkta tro. Med andra ord bör vi ge större vikt åt substansen är åt formen.

Påven uppmanar oss att ständigt erkänna den verkliga kärnan i tron, Guds kärlek och barmhärtighet. Att besöka faderlösa och änkor, menar påven Fransiskus, är ett exempel på barmhärtig handling som vi kan göra för att hjälpa de mest behövande, de mest bräckliga, de mest marginaliserade grupperna. Gud ger dessa människor en särskild uppmärksamhet åt och ber oss att göra detsamma.

”Hålla sig obesmittad av världen”

Påvens uppmaning att hålla oss fri från det värdsliga menar inte att vi ska isolera oss från verkligheten och innebär inte heller att vi bör ändra på vår yttre attityd. Det handlar snarare om en inre attityd, om vårt förhållningssätt till det materiella och att inte låta oss förföras av det värdsliga och luras av den värdsliga mentaliteten, det vill säga fåfänga, själviskhet och högmod. Påven menar att en man eller en kvinna som lever i fåfänga, själviskhet eller högmod, samtidigt som hon eller han manifesterar sig som en religiös person, är i verkligheten en hycklare.

Påven Fransiskus avslutar söndagens Angelus med en uppmaning till att göra en samvetsrannsakan: Är vi äkta i vår lydnad till Gud? Lyssnar vi verkligen till Hans ord, lyder det och låter det styra våra handlingar? Vi bör välkomna Guds ord med öppet sinne och hjärta, precis som en god jord uppslukar ett frö, så att det kan bära frukt i våra liv, rena våra hjärtan, våra handlingar och vår relation med Gud.

03 september 2018, 16:32