Sök

Påven håller sitt tal om ömhetsteologin Påven håller sitt tal om ömhetsteologin 

Påven till teologer om sin ”ömhetsteologi”

Påven Franciskus tog emot tog emot deltagarna i mötet “Påven Franciskus ömhetsteologi” på audiens. Mötet kommer att hållas i Assisi i Italien 14-16 september i familjecentrumet som kallas Ömhetens hus. Mötets beskyddare är det pastorala nationella kontoret för familjen vid Italiens biskopskonferens, Umbriens biskopskonferens, Teologiska institutet i Assisi, Mindrebröderna och det högre institutet för religionsvetenskaper i staden.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven sa i sitt tal att orden teologi och ömhet kan verka stå långt från varandra - att det ena handlar om något akademiskt och att det andra grundas på relationer - men att vår tro i själva verket för dessa samman. Teologin kan inte vara abstrakt, sa påven, för att den kommer av mötet mellan ordet som blev kött. Teologin är alltså kallad att konkretisera Guds kärlek.

Teologi och ömhet

Påven påpekade att teologin inte får förminskas till något känslomässigt, men kan heller inte ignorera att man idag ofta talar känslomässigt om livsviktiga frågor eller sociala krav.

“Ömheten avslöjar inte bara Guds faderliga ansikte utan även det moderliga. Att känna oss älskade betyder att lita på Gud”

Den gudomliga barmhärtigheten kan idag uppfattas bäst genom ömhet, då man känner sig älskad. Ömheten avslöjar inte bara Guds faderliga ansikte utan även det moderliga. Att känna oss älskade betyder att lita på Gud.

Påven sa att det är just korset som är den gudomliga ömhetens sigill. Passionen inbjuder oss att omvandla vårt hjärta av sten till ett hjärta av kött. Guds ömhet får oss att förstå att kärleken är livets mening och på det sättet förstår vi även att grunden till vår frihet aldrig är självreflekterande.

Ömhetsrevolution

Påven sa att han alltså talar om en teologi i vandring, som går ut ur sig själv och tar människan i hand – en teologi som inte är narcissistisk utan står i det gemensammas tjänst. Dagens mission är alltså att förkroppsliga Guds ord för kyrkan och människan i det tredje årtusendet. ”I dag mer än någonsin behövs en ömhetsrevolution. Den kommer att rädda oss”, avslutade påven.

“Teologin är alltså kallad att konkretisera Guds kärlek”

 

13 september 2018, 09:46