Sök

Femte nationella mötet om pastoralvården av katolska latinamerikaner i USA Femte nationella mötet om pastoralvården av katolska latinamerikaner i USA 

Påven till möte om pastoralvård av USA:s latinamerikanska katoliker

Påven Franciskus har sänt ett videobudskap till det femte nationella mötet om pastoralvården av katolska latinamerikaner i USA, där han uppmuntrar de deltagande biskoparna och delegaterna för deras ansträngningar att skapa en hoppfull möteskultur

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus säger i sitt videobudskap, som spelades upp vid mötesdagarnas början, att han vet att detta möte inger stort hopp för migranter som lever i rädsla.

Omvändelse

Påven ser detta möte som ett konkret svar från katolska kyrkan i USA:s sida på utmaningen att gå ut ur all slags bekvämlighet och skapa gemenskap med alla dem som söker en framtid av hopp och särskilt med ungdomarna och familjer som lever i samhällets utkant. Han understryker även att mötet uppmanar till omvändelser och främst en pastoral omvändelse.

Missionerande apostlar: Guds vittnen

Det femte nationella mötet för katolska latinamerikaner i USA pågår 20-23 september i Grapevine i Texas på temat: ”Missionerande apostlar: Guds vittnen” och man behandlar främst den pastorala vården av spansktalande troende i USA. Målet med detta möte är att se hur kyrkan i USA bemöter närvaron av latinamerikaner för att stärka deras engagemang i kyrkans liv.

 

21 september 2018, 12:11