Sök

Påven tog emot den Obefläckade Jungfruns kongregation Påven tog emot den Obefläckade Jungfruns kongregation 

Påven till den Obefläckade Jungfruns kongregation: Följ med ungdomarna!

Under torsdagsmorgonen träffade påven Franciskus en delegation från den Obefläckade Jungfruns kongregations, Congregatio Mariae Reginae Immaculatae, söner i Rom.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Den Obefläckade Jungfruns söner är en kongregation som ägnar sig åt ungas utbildning, som vittnar om religiösa kallelser för att hjälpa unga att finna sina egna och som är aktiva inom missionsarbete.

Påven Franciskus träffade en delegation från kongregationen i torsdags i samband med deras konvent i Rom, som ägde rum för att fira 150-årsdagen av ärevördiga Guiseppe Frassinettis, kongregationens grundare, död.

Ett broderligt samarbete

Påven började med att uttrycka hur han uppskattade ”det broderliga samarbetet mellan gudsvigda och lekmän” och menade att enigheten och främjandet av lekmännens apostolat är någonting som kännetecknar både kongregationen och grundaren Guiseppe Frassinetti.

”Jag uppmanar er att fortsätta på den här vägen, som gör era församlingar och religiösa kommuniteter till platser där det finns en familjeanda, där man kan känna sig välkommen, och där det finns överflödig respekt och generöst apostoliskt samarbete” sade påven.

Han uppmuntrade även kongregationen att fortsätta följa Jesu bud i Giuseppe Frassinetti spår, som odlade en andlig vänskap med Gud och främjade broderskap bland präster.

Guds kallelser till prästlivet

Påven talade även om de troendes gemensamma kallelse till helighet och behovet av att sprida evangeliets glada budskap med ömhet, samstämmighet och mod men visade även stor oro inför de minskade prästkallelserna.

Genom att notera kongregations kallelsefrämjande valde den Heliga Fadern att understryka att det alltid är Gud som kallar, men att ”vi måste arbeta tillsammans för att skapa goda jordar där samtalets överflödiga utsäde kan rota sig och inte slösas bort. Kyrkan är också oroad över bildningen av de som kallas, både för det prästliga och det religiösa livet.”

Påven sade sedan att Guiseppe Frassinettis liv och arbete förtjänas att minnas bland de män som spred Guds ord på 1800-talet. Påven menade att kongregationen bör sträva efter att efterlikna och förverkliga Frassinettis idealer, självutgivelse och resa i Kristi efterföljelse.

Ungsdomssynoden

Påven hänvisade sedan till den kommande biskopssynoden som kommer att ha temat: Ungdomarna, tron och kallelse-urskiljningen. Påven menade att i ljuset av deras viktiga roll i främjandet av religiösa kallelser och ungas utbildning, kommer detta att bli ett evenemang i vilket en kollaboration med kongregationen skulle kunna bli fruktbar.

Påven påminde alla om grundaren och sin vän Don Boscos arbeten för de unga och uppmanade den närvarande delegation om att ”älska de nya generationerna, göra er till resekamrater på deras resa, som ibland kan vara förvirrade men fulla av drömmar, som också ingår i Guds kall.”

Han uppmuntrade dem även att inte låta sig avskräckas av svårigheterna på vägen och be till den heliga Jungfrun Maria att följa med på deras och de ungas resa.

 

21 september 2018, 10:35