Sök

Påven tar emot de gudsvigda änkorna Påven tar emot de gudsvigda änkorna 

Påven till de gudsvigda änkorna: ”Må ni vara jästen till livets deg"

Under torsdagsförmiddagen välkomnade påven Franciskus de gudsvigda änkorna från de franska kommuniteterna "Fraternité Notre Dame de la Résurrection" och "Communauté Anne la Prophétesse", kommuniteter som idag finns i flera länder runt om i världen och som välkomnar kvinnor som förlorat deras makar och önskar viga resten av deras liv till Gud. Genom sitt tal hoppades påven kunna nå ut till alla människor som erfarit förlusten av deras make eller maka.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten 

”Förlusten av era makar har lett er till att urskilja en särskild kallelse och besvara den genom att ge er själva till Herren. Tillsammans med er tackar jag Gud för hans trofasta kärlek som förenar er, med era makar över döden, och som har kallat er och helgat er till att fortsätta leva i Kristi efterföljelse i kyskhet, lydnad och fattigdom. […] Ibland kommer livet med svåra utmaningar, men det är genom dessa som Herren inbjuder oss till nya omvändelser som tillåter Hans nåd att verka i våra liv och möjliggöra vår helighet.”

Kyskhet, lydnad och fattigdom

Påven Franciskus förklarade att genom att viga deras liv åt Gud, visar änkorna att det är möjligt att med Guds nåd och med Kyrkans stöd, leva enligt de tre evangeliska råden (kyskhet, lydnad och fattigdom) och fortsätta ta sitt ansvar professionellt, socialt och inom familjen. Att viga sitt liv åt Gud som änka menade påven, är en stor gåva som Herren har gett åt sin Kyrka för att visa alla troende att Hans barmhärtiga kärleks kraft är en livets väg till helighet.

Påven uppmanade änkorna till att hålla blicken mot Jesus Kristus och vårda deras särskilda relation som förenar dem, eftersom det är i den som vi finner modet och styrkan att ge oss själva, kropp och själ, och kraften till att erbjuda Honom det bästa av oss.

“Att viga sitt liv åt Gud som änka menade påven, är en stor gåva som Herren har gett åt sin Kyrka för att visa alla troende att Hans barmhärtiga kärleks kraft är en livets väg till helighet”

”Må ni genom era sakramentala liv vittna om denna Guds kärlek som Herren kallar varje människa till att upptäcka. Förenade med Jesus Kristus, må ni vara jästen till livets deg, må ni vara ljus åt dem som vandrar i dödsskuggans dal!”

Vittna om Guds kärlek

Påven uppmanade slutligen de gudsvigda änkorna vittna om Guds kärlek, ömhet och närhet för de allra minsta och de fattigaste, att leva deras vardagliga liv i enkelhet och ödmjukhet och att med hjälp av den Helige Anden vittna om att Gud kan ”agera i alla typer av omständigheter, även i motgångar” och att ”den som ger sig själv till Gud av kärlek definitivt kommer leva ett fruktsamt liv.”

Påven avslutar sitt tal med att anförtro de gudsvidga änkorna åt Gud genom den heliga Guds moder Marias förbön och med att ge sin apostoliska välsignelse åt alla medlemmar i kommuniteterna "Fraternité Notre Dame de la Résurrection" och "Communauté Anne la Prophétesse".
 

06 september 2018, 12:49