Sök

Påven med japanska föreningen Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai Påven med japanska föreningen Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai  

Påven hoppas kunna besöka Japan nästa år

På onsdagen uttryckte påven Franciskus sin vilja att resa till Japan nästa år. Han sa det då han före audiensen mötte medlemmar i den japanska föreningen "Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påvens ord kom som en överraskning för många, även om han vid tidigare tillfällen just har visat intresse att besöka landet som jesuiterna nådde med sin mission i mitten av 1500-talet. ”Jag passar på vid detta besök att meddela min avsikt att besöka Japan nästa år. Jag hoppas kunna göra det”, sa påven.

Föreningen främjar kulturprojekt och välgörenhetsarbete och grundades till minne av de första japanska diplomatiska sändebuden till Europa som organiserades av jesuiter, redan1585. Fyra unga japanska kristna kom till Rom tillsammans med några jesuitmissionärer för att besöka påven Gregorius XIII. Det var en extraordinär resa som varade i över 8 år.

Påven underströk  i sitt tal om att "religion, kultur och näringsliv kan arbeta tillsammans i fred för att skapa en mer mänsklig värld med en omfattande ekologi, vilket är den rätta vägen i framtiden för vårt gemensamma hem”.

Slutligen bad påven japanerna på besök att återvända till "er underbara befolkning med påven vänskap, och hela den katolska kyrkans uppskattning". 

12 september 2018, 13:40