Sök

Protester i Nicaragua Protester i Nicaragua 

Påven Franciskus till Ortega: Försoning och fredlig samlevnad

Påven har sänt ett meddelande till Nicaraguas president Daniel Ortega i samband med landets nationaldag 15 september och ber för landets söner och döttrar.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Jesus, Fridsfursten, ger alla gåvan till broderlig försoning och en fredlig och solidarisk samlevnad, skriver påven i sitt meddelande till Nicaraguas president Daniel Ortega i samband med landets nationaldagsfirande 15 september. Meddelandet är daterat 31 augusti och påven sänder också sina hjärtliga hälsningar till landets sönder och döttrar och försäkrar dem sina böner.

Nationaldagen

Nicaragua firar sin nationaldag på lördag för att minnas sina 197 års självständighet och detta mitt under den socio-politiska krisen som har drabbat landet sedan april månad. Organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter beräknar att krisens dödsoffer är omkring 400 medan Managuas myndigheter talar om 198 döda. Sitautionen i landet har dessutom förvärrats av att protester och reformen för social säkerhet stoppas.

Påvens smärta 

Under Angelus-bönen 3 juni i år uttryckte påven sin smärta för våldet och de många döda och skadade. Nicaraguas biskopskonferens har erbjudit sig att medla mellan regering och motståndsrörelser och de har bett presidenten att tidigarelägga valet som är planerat till år 2021 till år 2019 för att på det sättet lösa krisen men presidenten vägrar att göra detta.

“[ Nicaraguas biskopskonferens har erbjudit sig att medla]”

12 september 2018, 10:48