Sök

Påvens pastorala resa till Sicilien 15 september 2018 Påvens pastorala resa till Sicilien 15 september 2018 

Påven till Sicilien i barmhärtighetens och rättvisans tecken

På lördag 15 september avger påven Franciskus ett pastoralt besök på Sicilien, först staden Piazza Armerina och sedan Palermo med anledning av 25-årsminnet av salige fader Giuseppe Puglisis martyrdöd. Under besöket kommer påven att möta troende, de lokala prästerna och ungdomar.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I Piazza Armerina kommer påven Franciskus att möta volontärer och de som tjänar vid ’Det lilla barmhärtighetshuset i Gela’ ett initiativ som har startats efter påvens idé.

Det lilla barmhärtighetshuset i Gela

2 april 2013 tog påven Francsikus emot fader Pasqualino Di Dio från Piazza Armerina stift på audiens och efter att ha hört hans berättelse hur den sociala situationen ser ut på sydöstra Sicilien med båtflyktingar bad påven honom att öppna ett hus som blir ett tecken på Guds barmhärtighet. Nu finns ’Det lilla barmhärtighetshuset i Gela’ och vid påvens besök på lördag kommer fader Pasqualino symboliskt överlämna huset till påven. Det lilla barmhärtighetshuset har matsal och sovsal som omkring 150 volontärer tar hand om. Där finns också skolhjälp till barn och professionell konsultation förutom en vårdinrättning och tvätteri med mer.

Huset är ett svar på påvens uppmaning för Barmhärtighetens jubelår att vittna om Guds barmhärtighet i dagens värld och gå ut till människans existentiella periferi. Dessutom går projektet i linje med fader Pasqualinos barmhärtighetsrörelse som han grundade 1996 “Movimento fraternità apostolica della Divina misericordia” och föreningen “Dives in misericordia” som vill aktualisera det bibliska budskapet om barmhärtighet enligt heliga Faustina Kowalska och helige Johannes Paulus II.

Ett helgon i familjen

Fokus för påvens besök i Palermo kommer att vara minnet av fader Puglisi. Han dog martyrdöden. 15 september 1993 på hans 56-årsdag skjöts han ihjäl av maffian. Fader Puglisis bror berättar för Vatican News om hur han var familjens referenspunkt. Det finns dem som frågar om de vet att de har ett helgon i familjen, men de själva tänker inte på honom som helgon utan bara just så som den han var. Fader Puglisi läste mycket och hade lyssnandets gåva och ungdomar tydde sig till honom. Maffian hotade honom flera gånger och när de talade om detta inom familjen sa han med ett leende och nästan skämtsamt: ”Men vad kan de göra mig? Jag är bara en fattig präst.” ”De kan högst döda mig”.

“Fader Puglisi: De kan högst döda mig”

13 september 2018, 08:00