Sök

Påven talar i Piaza Armerina Påven talar i Piaza Armerina 

Påven på Sicilien "Besvara Siciliens plågor med ny evangelisation "

Tidigt på lördagen påbörjade påven Franciskus sitt dagsbesök på Sicilien. Två av den syditalienska öns städer välkomnar påven under lördagens dagsprogram med särskild fokus på ungdomar och gudsvigda. Anledningen till resan är 25-årsminnet av den italienska prästen fader Puglisi som mördades av maffian i Palermo, för exakt 25 år sedan, den 15 september 1993.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven började med att besöka Piazza Armerina, på Siciliens centrala inland, ett territorium prövat av maffian, ekonomisk kris och arbetslöshet. På piazza Europa i staden ägde ett morgonmöte rum mellan påven och stiftets troende och i sitt tal till dem ville påven uppmuntra de som han kallade en levande kommunitet till att bekämpa Siciliens sår med en ny evangelisation.

Siciliens sår

Påven uppmärksammade de otaliga brister i samhällsstrukturen som befolkningen tampas med; social och kulturell underutveckling; utnyttjande av arbetskraft, svartarbete, brist på värdig anställning för ungdomar; alkoholism och andra missbruk; hasardspel; ocker. Han varnade för pessimism och uppmanade istället alla att arbeta för den nya evangelisationen på detta central-sicilianska territorium, med utgångspunkt från Kristi kors och lidande.

Eukaristi och saligprisningar

Påven sa att kyrkans välgörenhet måste visa sig i konkreta handlingar men han varnar för att omvandla den kristna kärleken till filantropi – den kristna kommuniteten måste gå alla utsatta situationer till mötes, sa han.

Han talade särskilt till de unga katolikerna och att de ska vara arkitekter si sina liv, som han kallade det: ”Jesus älskar er, han är er trogna vän, ni kan lita på honom”. Till prästerna sa påven att Eukaristin ska vara det centrala i livet, för att sedan leva ”saligprisningarnas litenhet som senapskorn, en liten hjord, en liten bit jäst, saltkorn men ned brinnande låga”. ”Håll inte predikningar längre än 8 minuter”.

15 september 2018, 10:31