Sök

Tusentals krucifix utdelade på Petersplatsen efter Angelus

Efter söndagens Angelus lät påven Franciskus dela ut 40,000 krucifix till de troende som samlats på Petersplatsen till åminnelsen av det Heliga Korsets Upphöjelse.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten

Det var en gåva, ”liten men värdefull” som påven ville göra till folket som samlats på torget två dagar efter det heliga korsets upphöjelse.

Ett tecken på Guds kärlek

Krucifixet är ett tecken på Guds kärlek, som i Jesus gav sitt liv för oss” sade påven innan utdelningen. ”Jag uppmuntrar er till att acceptera denna gåva och placera det i ert hem, i era barns rum eller far- och morföräldrars.”

Påven underströk att krucifixet inte är ett prydnadsobjekt utan ett religiöst tecken menat för kontemplation och bön.

När vi ser på den korsfäste Jesus, ser vi på vår frälsning.” menade påven.

En liten men dyrbar gåva

Den helige Fadern tackade sedan systrarna, de fattiga, hemlösa och flyktingarna som delade ut krucifixen i utbyte mot en måltid som i sin tur delades ut av avdelningen i kurian som ansvarar för påvens allmoseutdelning.

Som alltid kommer tron ​​från de små, från de ödmjuka.” påpekade påven.

Han underströk även hur krucifixet var en gåva som de inte behövde betala för, och att de inte skulle lyssna på de som krävde pengar.

17 september 2018, 13:56