Sök

Påven Franciskus firar mässan i Kaunas Påven Franciskus firar mässan i Kaunas 

Påven vid mässan i Kaunas: Då vi välkomnar de små välkomnar vi Jesus

Påven Franciskus reflekterade över dagens evangelium, Mark 9:30-37, vid mässan i Santakos park i Kaunas i Litauen och sa att vi välkomnar Jesus när vi välkomnar de små

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus inledde sin andra dag i de baltiska länderna med att fira mässan i staden Kaunas i Litauen med över 100 000 troende. 

Rättfärdiga förföljdes

Jesus är halvvägs på sin resa till Jerusalem sa påven i sin predikan. Eftersom han vet att det kommer att komma tider av prövningar och sorg vill Jesus förbereda sina lärjungar genom att be dem förnya sitt val att följa honom. Påven jämförde det som lärjungarna gick igenom med litauernas situation genom historien: ”Tidigare generationer bär fortfarande ärr sedan ockupationstiden; ångest för dem som deporterades, osäkerhet för dem som aldrig kom tillbaka och skam för dem som var informatörer och förrädare”.

Påven fortsatte att tala om dagens första läsning Salomos vishet 2:10-12 och sa att läsningen ”talar om de rättfärdiga som förföljdes..för deras godhet”. Hur många av oss kan inte identifiera sig själv eller någon i familjehistorien vid detta stycke? frågade påven. Han sa att folket i Litauen fortfarande ryser då de hör ordet Sibirien nämnas.

Maktkamp

Men lärjungarna ville inte att Jesus talade till dem om smärta och lidande och de fortsatte att tala om vem som var störst sa påven och fortsatte: Att söka makt “är ett tecken hos dem som misslyckas att läka minnena från förr”. Att endast fokusera på dem som var bäst i historien är att förneka den. Historien var ärofull för att den var fylld av uppoffringar, hopp och kamp hos dem som utförde sin tjänst i troget arbete.

“Att söka makt är ett tecken hos dem som misslyckas att läka minnena från förr”

Jesus ger ett motgtift mot maktkampen och vägran att uppoffra sig, förklarade påven. Jesus, läraren, sätter ett barn i centrum. “Vem skulle Jesus sätta i centrum bland oss idag denna söndagsmorgon?” frågade sig påven – etniska minoriteter, arbetslösa, migranter, gamla, ensamma eller rotlösa unga?

Kyrkan är kallad att sätta dessa personer I centrum sa påven. Ingen ska kunna säga att de inte såg dem. Vi ska som lärjungarna komma till insikt om att ”då vi välkomnar ett litet barn välkomnar vi Jesus själv”.

Jesus Kristus är vårt sanna hopp

Påven avslutade sin predikan med att säga att ett sådant välkomnande läker vårt minne och låter oss förkunna för alla att Jesus Kristus är vårt sanna hopp.


 

Photogallery

Påven i Kaunas
23 september 2018, 11:09