Sök

Påven möter kyrkans välgörenhet i Tallinn Påven möter kyrkans välgörenhet i Tallinn  

Påven i Tallinn "Kan Herren räkna med er hjälp?"

Påven Franciskus fortsatte under tisdagen sitt besök i Tallinn i Estland med att uppmärksamma kyrkans välgörenhetsverksamhet. Han mötte engagerade volontärarbetare, Caritas och Moder Teresas Barmhärtighetssystrar i stadens katolska katedral Petrus och Paulus, tillsammans med ett hundratal av dem som får hjälp: barn, och utsatta ungdomar, alkoholiserade och unga mödrar.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Katolska kyrkans kärna i Tallinn är basilikan tillägnad Petrus och Paulus. När det ryska kejsardömet tog Estland från Sverige 1719, blev det religionsfrihet i landet. Katolicismen som hade varit förbjuden sen 1561 upplevde en blommande pånyttfödelse. 1799 öppnades refektoriet i Sankta Katarina kloster till församlingskyrka i staden och 1841 började man bygga på Petrus och Paulus basilika i som idag är Tallins katolska domkyrka.

Viktigaste värmen ger familjen

I basilikan väntade de troende på påven som efter att ha lyssnat till några av deras historier började med att uppmärksamma en familj med nio barn, som kyrkan hjälper: ”Ni har blivit välsignade med nio barn, med allt uppoffringar som det innebär, men även den framtid, det hopp och den glädje som det innebär. Det är tröstande att höra er säga: "Vi tackar Herren för gemenskapen och kärleken som råder hemma hos oss.” I det här landet, där vintrarna är kalla saknar ni inte den viktigaste värmen som kommer från att vara familj.”

Kärlek som bryter isoleringens kedjor

Påven tackade även Barmhärtighetssystrarna för att de inte är rädda för att gå ut och gå och vara ett tecken på Guds närhet och vår utsträckta hand: ”När tron ​​inte är rädd för att lämna det bekväma och modigt engagera sig lever man Jesu vackra uppmaning "att älska varandra som jag har älskat er" (Joh 13:34) – ”med en kärlek som bryter isoleringens kedjor, bygger broar, och som präglas av medkänsla och värdighet”.

”Systrarnas konkreta mission säger att alla har en plats i Guds stora familj. Stanna inte utanför!”

Herren ger oss en ny chans

Påven nämnde även Vladimir som hade vittnat om sin pånyttfödelse genom tron: ”Herrens största glädje är att se oss födas igen. Han tröttnar aldrig på att ge oss en ny möjlighet.”

Avslutningsvis uppmanade påven de samlade att fortsätta bygga band mellan människor, att vara en del av Gud familj, att vara lärjungar som fortsätter att odla riket. ”Herren räknar med dig, din historia, ditt liv, dina händer för att hjälpa andra ta del av er verklighet. Kan Han räkna med er?”

25 september 2018, 12:14