Sök

Påven vid ekumeniskt möte med ungdomar i Karlskyrkan i Tallinn Påven vid ekumeniskt möte med ungdomar i Karlskyrkan i Tallinn 

Påven till Estlands ungdomar: Det kristna livet är liv, framtid och hopp

Efter sitt möte med Estlands myndigheter tog sig påven vidare till den lutherska Karlskyrkan för ett ekumeniskt möte med landets ungdomar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven tackade för ungdomarnas sång och vittnesbörd och för den lutherska ärkebiskopen Urmas Viilmas välkomstord samt för apostoliske administratorn Philippe Jourdans och andra representanter för landets kristna kyrkors närvaro.

Vi som tror på Jesus Kristus

”Det är mycket fint att vara tillsammans, vi som tror på Jesus Kristus” sa påven. “Dessa möten förverkligar Jesu dröm vid den sita måltiden: «att de alla skall bli ett […] Då skall världen tro» (Joh 17:21). Om vi anstränger oss för att se varandra som pilgrimer som vandrar tillsammans lär vi oss att öppna hjärtat med tillit till resekamraten utan misstänksamhet, utan misstro, och endast se det som vi verkligen söker: friden inför den ende Guds ansikte.”

Unga och vuxna

Påven talade sedan om kyrkans stora målning där man läser «Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila» (Matt 11:28) och sa att de unga kristna kan identifiera sig med dessa ord. “Det händer ofta er unga att de vuxna omkring er inte vet vad de vill och förväntar sig av er, eller ibland när de ser er glada blir de misstänksamma och när de ser er ledsna tonar de ner det.”

“Idag vill jag säga att vi vill gråta med er som gråter, uppmuntrande följa med er och skratta åt er glädje och hjälpa er att följa Herren i era liv”

Påven talade om hur de inför den närstående Ungdomssynoden har fördjupat sig i ungdomarnas synsätt och frågeställningar. ”Vi vet att ni vill och förväntar er att bli medföljda, inte av en oflexibel domare eller en orolig och överbeskyddande förälder som skapar beroende, utan av någon som inte är rädd för sin egen svaghet och kan låta skatten, som lerkärlet bevarar, lysa (jfr 2 Kor 4:7). Idag vill jag säga att vi vill gråta med er som gråter, uppmuntrande följa med er och skratta åt er glädje och hjälpa er att följa Herren i era liv.”

Där Jesus finns, råder alltid förnyelse

Påven sa att kyrkan vill vara det som ungdomarna har bett den om: en genomskinlig, mottagande, ärlig, tilltalande, tillgänglig, glad och interaktiv gemenskap. ”För att vi vet att där Jesus finns, råder alltid förnyelse, tillfällen till omvändelse och att lämna bakom sig allt som skiljer oss från Honom och våra bröder. Där Jesus finns har livet alltid en smak av den Helige Anden. Ni, här idag, är förverkligandet av detta Jesu under.”

Det kristna livet är liv, framtid och hopp

Påven avslutade sitt tal till Estlands ungdomar vid det ekumeniska mötet med att be dem alla att evangelisera och undvika att den kristna tron blir ett minnesmuséum. "Det kristna livet är liv, framtid och hopp! Inte något muséum." "Herren överraskar oss för att livet överraskar oss alltid. Låt oss gå dessa överraskningar till mötes."

 


 

Photogallery

Påvesn möte med kristna ungdomar i Tallinn
25 september 2018, 10:14