Sök

Familj Familj 

Påven i privat brev om Amoris Laetitia: Måste läsas i sin helhet

Stephen Walford, författaren till boken Pope Francis, the family and divorce. In Defense of Truth and Mercy (Paulist Press) som handlar om påven Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia, har låtit den italienska jesuitiska tidskriften La Civiltà Cattolica publicera ett brev som påven har skrivit till honom. Påven skriver att uppmaningen måste läsas i sin helhet och i den ordning den är skriven för att den inte ska missförstås.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Amoris Laetitia är resultatet av en lång kyrklig väg

Walford hade bett påven i ett brev att skriva några tankar kring Amoris Laetitia och påven svarar generöst. Han skriver att ”Den postsynodala uppmaningen Amoris Laetitia är resultatet av en lång kyrklig väg som omfattar två synoder och en konsultation med de lokala kyrkorna via biskopskonferenserna … Hela kyrkan har bett, reflekterat och, i enkelhet, på olika sätt bidragit”. Påven skriver att en av de saker som har slagit honom i denna process ”har varit önskan att söka Guds vilja för att bättre tjäna kyrkan … genom reflektion, utbyte av synvinklar, bön och urskiljning”. Påven skriver till Walford att trots svårigheter under arbetets gång har det utförts i en god anda och gett andlig glädje. Han betonar också att uppmaningen måste läsas i sin helhet och i den ordning den är skriven för att den inte ska missförstås.

”I uppmaningen tas aktuella och konkreta problem upp: familjen i dagens värld, barnuppfostran, förberedelse för äktenskapet, familjer i svårighet och så vidare. Dessa frågor har behandlats med en hermeneutik som kommer från hela dokumentet och som är kyrkolärans hermeneutik, alltid i kontinuitet … och alltid i mognadsprocess” skriver påven till Walford.

“Han betonar också att uppmaningen måste läsas i sin helhet och i den ordning den är skriven för att den inte ska missförstås”

Till hjälp för familjerna

Påven skriver avslutningsvis att han är säker på att Walfords bok om Amoris Laetitia blir till hjälp för familjerna och att han ber för detta.

Amoris Laetitia är utgiven på svenska av Veritas förlag, Glädjen att älska

 

23 augusti 2018, 13:17