Sök

Efter jordbävningen i Indonesien Efter jordbävningen i Indonesien  

Påvens sorg och böner för jordbävningsoffren i Indonesien

Rädslan är stor i Indonesien på ön Lombok, efter upprepade jordbävningar som har orsakade hundratals dödsfall och skador sedan söndagen, liksom kollaps och förödelser på turistanläggningar och bostäder.

Charlotta Smeds Vatikanstaten

Antalet döda är hittills över 140 personer efter den våldsamma jordbävningen på söndagen, den andra på en vecka. Påven ber och visar sin närhet till befolkningen i ett telegram.

Påvens kondoleanser är undertecknade av statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, och har skickats till landets kyrkliga och civila myndigheter. Påven uttrycker sin stora sorg då han tog del av nyheten om den tragiska förlusten av liv och förstörelsen, som orsakats av jordbävningen som låg på 7.0 på Richterskalan.

Man räknar tusentals skadade och evakuerade på ön Lombok. Det finns ett akut behov av medicinsk personal, läkemedel och livsmedel för alla de som har varit tvungna att lämna sina hem.

Bön, styrka och tröst

Påven uttrycker sitt stöd till de civila myndigheterna och till personer som deltar i sök- och räddningsarbetet, läser man i meddelandet, och han ber för offren, och för de skadade och åkallar Guds tröstrika välsignelse.

06 augusti 2018, 17:12