Sök

Påvens bönintentioner för augusti månad – familjen

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus vill att världens katoliker ber tillsammans med honom särskilt för familjen under augusti månad - "För de skatt familjerna är".

I samband med att Irland förbereder sig för att ta emot påven i slutet av månade under Världsmötet för familjer fokuserar påven i sitt videoklipp på familjernas värde och uppmanar till att be för dem. Han säger:

”När man talar om familjer kommer jag ofta att tänka på bilden av en skatt.

Dagens livsrytm, stress, arbetskrav, och även en minskad uppmärksamhet från institutionerna, kan sätta familjerna i fara.

Det är inte tillräckligt att tala om deras betydelse: det är nödvändigt att främja konkreta medel och utveckla deras roll i samhället genom en god familjepolitik.

Låt oss tillsammans be Jesus att alla långtgående beslut av ekonomer och politiker kan skydda familjen som en av mänsklighetens skatter.”

Påvens världsomspännande bönnätverk har tagit initiativet till att sammanställa påvens videoklipp i vilka han varje månad uttrycker sina böneintentioner för den kommande månaden – intentioner som är knutna till de utmaningar som mänskligheten står inför.

07 augusti 2018, 17:47