Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: I mässan upplever vi himlen på jorden

Påven Franciskus reflekterade över Kristi ord om eukaristin under sin Angelus på söndagen på Petersplatsen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Att gå till mässa och ta emot kommunion är väldigt viktigt, sa påven Franciskus under söndagens Angelus, därför att när vi tar emot kommunionen tar vi emot den levande Kristus, som förvandlar vårt inre och förbereder oss för himlen.

Påven baserade sin reflektion på söndagens läsning ur evangeliet, som innehåller den andra delen av Jesu tal om eukaristin. Jesus presenterar sig för oss som det ”levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.” (Joh 6, 51)

I kommunion med honom

När Herren säger: " om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet”, förstår folket att "han uppmanar dem att ingå i gemenskap med honom, at ta emot honom som föda, Hans mänsklighet, att dela Hans livs gåva till världen, med honom.

Förutse himmel på jorden

Detta livets bröd, Kristi kropps och blods sakrament, får vi ta emot som gåva vid det eukaristiska bordet, sa påven. Vid altaret finner vi det som föder oss andligt idag och för evigheten. Varje gång vi deltar i den heliga mässan upplever vi i viss mening himlen på jorden, för i eukaristin, Jesu kropp och blod, lär vi oss vad det eviga livet är.

Jesus, fortsatte påven, tröttnar aldrig på att bjuda oss till sin bankett för att mätta oss med sig själv, det levande brödet kommer ner från himlen. När vi när oss på detta bröd, kan vi ingå i kommunion med Kristus, med hans känslor och hans sätt att agera.

21 augusti 2018, 11:50