Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus - Gud vill rädda hela människan, kropp och själ

På onsdagen inföll en av kyrkoårets främsta Mariahögtider – Jungfru Marie upptagning i himmeln. Påven bad därför som på söndagar Angelus med de troende på Pete5rsplatsen vid tolvslaget.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven talade om Guds Heliga Moders speciella band med Jesus - en kroppslig och andlig enhet, från bebådelsen hela livet under hennes särskilda deltagande i sin Sons mysterium…. På Golgata nådde denna förening sin högsta punkt, i kärlek, medkänsla och hjärtats lidande. Därför gav Gud henne även fullt deltagande i Jesu uppståndelse, sa påven.

Kyrkan uppmanar idag till att reflektera över detta mysterium: Gud vill rädda hela människan, till kropp och själ. De grekiska filosoferna hade redan förstått att människans själ är avsedd för glädje efter döden, men de föraktade kroppen. De betraktade den som ett fängelse för själen - och förstod inte att Guds plan är att människokroppen ska vara förenad med själen i himmelsk salighet. Vår omformade kropp kommer att vara där. Detta - "köttets uppståndelse" - är en av hörnstenarna i vår tro.

Påven Franciskus sa att Marie Himmelsfärd påminner oss om att vi är kallade att tjäna och förhärliga Gud med hela vår varelse, själ och kropp. Att bara tjäna Gud med kroppen skulle vara slaveri. Att tjäna Gud bara med själen skulle stå i kontrast till vår mänskliga natur.

Om vi tjänar Gud med glädje, vilket även visar sig i en generös tjänst till våra medmänniskor, kommer vårt öde, på uppståndelsens dag, att likna vår himmelske Moders. Då inser vi fullt u aposteln Pauli uppmaning: "Förhärliga Gud i er kropp!" (1Kor 6,20), och vi kommer att förhärliga honom för evigt i himlen.

Låt oss be Jungfru Maria hjälpa oss att leva vår dagliga resa i hoppet att en dag, nå alla de heliga och våra nära och kära, alla i paradiset.

16 augusti 2018, 15:21