Sök

Den allmänna audiensen 22 augusti 2018 Den allmänna audiensen 22 augusti 2018 

Påven vid audiensen: Vörda Guds namn!

Påven Franciskus fortsatte sin katekes om de tio budorden vid onsdagens allmänna audiens i Paulus VI:s audienshall och talade om budet: "Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Här följer en sammanfattning av påven Franciskus ord vid dagens trosundervisning:

“Må vi alltid åkalla Guds heliga namn med vördnad, som ett tecken på vårt särskilda förhållande till Honom som i Kristus tog på sig våra synder och visade oss djupet av sin eviga nåd och kärlek.”

Kära bröder och systrar!
Under vår pågående katekes om de tio budorden vänder vi oss nu till budordet ”Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn” (2 Mos 20:7). I bibeln förkroppsligar ofta ett namn den djupaste verkligheten hos en person. Guds namn som uppenbarades för Moses är den högste och kan därför aldrig profaneras eller missbrukas. I judendomen är det heliga namnet högtidligt åkallat vid Yom Kippur-festen för att be om Guds nåd och förlåtelse. Kristna är döpta i Treenighetens namn, Fadern, Sonen och den Helige Anden. Guds namn har inte “tagits” förgäves, utan som löfte om vår återlösning och pånyttfödelse som adoptivsöner och döttrar i Kristus. Varje dag som vi tar till oss Guds namn på nytt när vi ber Herrens bön ”Helgat varde ditt namn”, ber vi att Hans namn, genom vårt liv och som kyrkans vittnesbörd, blir än mer känt och älskat. Må vi alltid åkalla Guds heliga namn med vördnad, som ett tecken på vårt särskilda förhållande till Honom som i Kristus tog på sig våra synder och visade oss djupet av sin eviga nåd och kärlek.
 

22 augusti 2018, 10:22