Sök

Allmänna audiensen Allmänna audiensen 

Påven vid audiensen: Må familjer växa i tro och vara till glädje för världen

Påven Franciskus talade om sin senaste apostoliska resa i Irland under onsdagens allmänna audiens. Fokus var familjen och förlåtelse för övergreppsskandaler.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar!
Det senaste veckoslutet var jag på resa i Irland för de nionde Världsfamiljedagarna där temat var Familjens evangelium: Glädje för världen. Makar, fruar och barn från hela världen samlades för att vittna om Guds kärleksplan för äktenskapet och familjelivet. Jag rördes av vittnesbörd som familjerna som lever i helt olika situationer gav av tro, kärlek, försoning och solidaritet. I mitt tal till myndigheterna talade jag om behovet av att stödja familjerna i deras grundläggande roll i samhället, medan jag vid mina möten i katedralen och vid den stora vakan i Phoenix Park talade om vikten av att odla Guds kärleksgåva och överföra tron vid ”familjens bord” i daglig dialog med mor- och farföräldrar, föräldrar och barn. Vid helgedomen i Knock bad jag om Vår Frus förböner för alla familjer och sände hälsningar till folket i Nordirland. Sorgligt nog blev glädjen i mitt besök skuggad av erkännandet av minderåriga och unga som har utsatts för övergrepp av några av kyrkans medlemmar. Jag bad om förlåtelse för dessa brott och uppmuntrade till de insatser som har gjorts för att detta inte ska upprepas. Låt oss, då vi ser framåt till det nästa Världsfamiljemötet som ska hållas i Rom 2021, be för att familjer överallt ska växa i tro, kärlek och missionsiver och i sanning bli det som de ska vara; ”glädje för världen”.

 

29 augusti 2018, 10:28