Sök

Hjälparbete i Kerala Hjälparbete i Kerala  

Påven ber för offren i Kerala

Efter Angelusbönen på söndagen bad påven Franciskus för de som lidit offer vid översvämningarna i den indiska staten Kerala.

"Under de senaste dagarna," noterade påven, "har Keralas invånare drabbats hårt av ett intensivt regn, som har orsakat översvämningar och jordskred, med kraftig förlust av människoliv, och många saknade och hemlösa, och med omfattande skador på grödor och hem.”

Påven uttryckte sina förhoppningar om att "dessa bröder och systrar" alltid får stöd av vår solidaritet och genom ett konkret bidrg från det internationella samfundet. Han uttryckte han sin närhet till kyrkan i Kerala, "som ligger i framkant i hjälparbetet och stöd till befolkningen."

Påven Franciskus ledde folkmassorna samlade på Peterskyrkan i bön för dem som lider av "denna stora naturkatastrof”.

20 augusti 2018, 11:55