Sök

Bron som rasat i Genova Bron som rasat i Genova 

Påven ber för offren i broraset i Genova

Efter Angelus bad påven Franciskus för offren i det tragiska broraset i Genova i Norditalien.

”Maria, trösta de många som plågas i kropp och själ på olika platser i världen. Ge oss mod och frid…. Jag tänker särskilt på dem som drabbats av tragedin som inträffade igår i Genua, som har orsakat offer och förluster för befolkningen. Medan jag anförtror dödsoffren till Guds barmhärtighet, uttrycker jag min andliga närhet till deras familjer, de sårade, de som behövt lämna sina hem och alla som lider av denna dramatiska händelse. Jag uppmanar er att be för dem tillsammans med mig."

16 augusti 2018, 18:03