Sök

Columbusriddarnas möte i Baltimore Columbusriddarnas möte i Baltimore 

Påven ber Columbusriddarna hjälpa familjer och förföljda kristna

Den Heliga Stolens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin skickade ett brev å påven Franciskus vägnar till Columbusriddarnas 136:e stormöte i Baltimore, USA mellan den 7-9 augusti.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven uppmuntrar de i brevet till praktisk välgörenhet och tackar medlemmarna samtidigt för deras engagemang för familjen, liksom stödet till de förföljda kristna.

I saligprisningarnas anda

Kardinal Parolin kommenterar i brevet mötets tema "Columbus riddare: välgörenhetsriddare", och understryker det oskiljaktiga bandet mellan tro och välgörenhet, hos organisationens grundare som ville etablera ett broderligt samhälle engagerat i den kristna formationen och med medlemmar som ger varandra ömsesidigt stöd.

Han uppmärksammade påven Franciskus ord i "Gaudete et Exsultate" om kallelsen till helighet, sär påven talar om saligprisningarna som de kristnas "identitetskort", som vi är kallade att reflektera i våra dagliga liv.

Han talade även om behovet av välgörenhetskreativitet, där välgörenheten är allt mer anpassad till de nya formerna av fattigdom och mänskliga behov som är tydliga i dagens samhälle.

Äktenskap och familj

Med tanke på Världsmötet för familjer i Dublin, Irland, 21-26 augusti tackade påven riddarna för deras engagemang för familjen, och särskilt för att de uppmuntrar katolska män och fäder och försvarar äktenskapets och familjens autentiska naturen i samhället.

Hjälp förföljda kristna

Påven uttryckte också sin tacksamhet för Columbusriddarnas välgörande för de förföljda kristna, och uppmanade särskilt till att be för fred i Mellanöstern, för hjärtanas omvändelse, ett uppriktigt engagemang för dialogen och den rättvisa konfliktlösningen.

Columbusriddarna grundades 1882 i Connecticut, USA, av Fr. Michael McGivney, och är den största katolska välgörenhetsorganisationen i världen med nästan 2 miljoner medlemmar.

10 augusti 2018, 16:43