Sök

Kärnvapen Kärnvapen  

Dag mot kärnvapenprov: påvens fördömanden

Idag infaller den internationella dagen mot kärnvapentester. Under det senaste året har påven Franciskus gjort flera appeller mot kärnvapen.

Charlotta Smeds _ Vatikanstaten 

Idag är den 9:e internationella dagen mot kärnvapentester, som inrättades av FN den 2 december 2009 och firades för första gången i augusti 2010. Under sitt pontifikat har påven, särskilt de senaste åren, gjor flera uttalande mot kärnvapen.

Mänskligheten riskerar att begå självmord, sa påven på måndagen när han besökte en av de nya avdelningarna i den romerska kurian - Människans Integrerade Utveckling.

Tidigare uttalanden

Den 7 december 2014 sänder påven ett meddelande till Wienkonferensen om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen. För Franciskus, "behövs en global etik om vi vill minska kärnvapenhotet och arbeta för kärnvapennedrustning."

En värld utan kärnvapen

"Kärnvapenavskräckning och hotet om Mutual Assured Destruction - skriver påven - kan inte ligga till grund för en etik präglad av broderskap och fredlig samexistens mellan folk och stater." Påven betonar att "utgifterna för kärnvapen slösar på nationernas välstånd” och "när dessa resurser slösas, är det de fattiga och svaga som bor i utkanten av samhället som får betala priset." Han uppmanar därför världsledare att konkret engagera sig för "en värld utan kärnvapen".

Totalförbud

Den 25 september 2015 talade påven Franciskus vid FN i New York, och fördömde då "spridningen av vapen, särskilt av massförstörelsevapen". "Vi måste engagera oss för en värld utan kärnvapen – varnade påven generalförsamling i FN:s högkvarter - fullständigt genomförande av NPT- traktatet, i bokstav och anda, för ett totalförbud mot dessa redskap."

Fredsbudskap

Mot kärnvapen uttrycker sig påven Franciskus även i sina budskap på Världsdagen för Fred. I dokumentet som publicerades den 1 januari 2017 och tillägnat ickevåld, riktar sig påven Francis till det internationella samfundet i "en vädjan om nedrustning och förbud mot och avskaffande av kärnvapen: kärnvapenavskräckning och hotet om Mutual Assured Destruction kan inte baseras på denna typ av etik "

Ingen balans bygger på rädsla

I mars 2017 uppmuntrade påven Franciskus deltagarna i ett budskap till FN:s konferens att godkänna ett fördrag om förbud mot kärnvapen. Påven skriver att det är brådskande att engagera sig i en värld utan kärnvapen. "Vi måste också fråga oss – skriver påven Franciskus – hur hållbar en balans är om den är baserad på rädsla, när den i själva verket tenderar att öka rädslan och undergräver förtroendet mellan folken". "Det yttersta målet för ett totalt avskaffande av kärnvapen - avslutar han - blir både en utmaning och en moralisk och humanitär nödvändighet".

29 augusti 2018, 17:07