Sök

Påven inför resan till Irland: Ungdomarna är framtiden!

Påven Franciskus har sänt ut ett videobudskap inför sin resa till Irland där han säger att de under Världsfamiljedagen firar skönheten i Guds plan för familjen och uttrycker sin förhoppning om att dessa dagar kan uppmuntra familjer i hela världen att stödja varandra.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I videobudskapet talar han om familjens grundläggande roll i samhället och i att bygga en bättre framtid för de unga. Han understryker att ungdomarna är framtiden och att vi måste förbereda dem för denna genom att minnas historien och att de äldre här har en viktig uppgift.

Enhet och försoning mellan kristna

Påven uttrycker sin glädje över att komma tillbaka till Irland och vänder sig särskilt till familjerna i Irland med hopp om enhet och försoning mellan kristna, som ett tecken på den hållbara fred som är Guds dröm för hela den mänskliga familjen.

“Enhet och försoning mellan kristna, som ett tecken på den hållbara fred som är Guds dröm för hela den mänskliga familjen”

 

Jesu ömma kärlek till alla familjer

Påven tackar avslutningsvis alla dem som nu förbereder sig för hans besök i landet och ber alla om böner för att detta ska bli ett möte fyllt av glädje och frid; som en smekning av Jesu ömma kärlek till alla familjer och alla Guds barn. Påven själv försäkrar om sina böner och ber som alltid om böner för honom.

 

22 augusti 2018, 08:51