Sök

Påven Franciskus vid den allmänna audiensen Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 

Påven ber om böner för Irlandsresan

Efter sin trosundervisning vid dagens allmänna audiens bad påven Franciskus om böner för sin kommande apostoliska resa till Irland.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Under hälsningarna vid slutet av den allmänna audiensen påminde påven Franciskus även om dagens högtid Jungfru Maria Drottningen. Påven bad återigen om böner för honom och för att den nära förestående resan till Irland 25-26 augusti i samband med Världsfamiljedagen i Dublin ”blir ett ögonblick av nåd och lyhördhet för hela världens kristna familjers röst”.

Läs om dagens högtid Jungfru Maria Drottningen här: http://sv.radiovaticana.va/news/2017/08/22/dagens_h%C3%B6gtid_-_jungfru_maria_drottningen_/1332126

 

22 augusti 2018, 11:29