Sök

Påven firade mässa för migranter Påven firade mässa för migranter 

Påvens mässa för migranter: Enda förnuftiga svaret är solidaritet och barmhärtighet

6 juli klockan 11 firade påven Franciskus mässan i Peterskyrkan för migranter där flyktingar också deltog, för bön för de döda, dem som har överlevt och dem som tar hand om dessa. Mässan sammanföll med femårsdagen sedan påvens besök i Lampedusa (8 juli 2013)

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ja, den tid kommer, då jag sänder hunger över landet, hunger efter att höra Herrens ord (Amos 8:4,11) – Amos ord är än idag aktuella sa påven i sin predikan. Han påminde också om Guds ord: Var är din bror? Din brors blod ropar till mig från marken (1 Mos 4:9-10) och sa att vårt svar på detta inte har räckt till utan vi sörjer tusentals döda idag.

Påven talade om dagens acklamation med Jesu inbjudan: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor” (Matt 11:28) och sa att Herren lovar att skydda och befria alla världens förtryckta personer men att Han behöver oss för att göra sitt löfte effektivt.

“Vi utestänger dem som liksom vi har rätt till säkerhet och ett värdigt liv”

”I dagens evangelium berättar Matteus om den viktigaste dagen i hans liv då han fick Herrens kallelse. Evangelisten minns tydligt hur Jesus tillrättavisade fariséerna … Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer (9:13)” sa påven och påminde om att detta är mycket aktuellt idag då vi utestänger dem som liksom vi har rätt till säkerhet och ett värdigt liv.

”Inför dagens utmaningar med migrationen är det enda förnuftiga svaret solidaritet och barmhärtighet; ett svar som inte gör för många beräkningar, utan kräver en rättvis ansvarsfördelning, en ärlig och uppriktig utvärdering av alternativ och försiktig förvaltning. En rättvis politik är den som står i personens tjänst och alla inblandade personer; som ger lämpliga lösningar för att garantera säkerheten, respekten för alla människors rättigheter och värdighet; som ser till sitt lands bästa med hänsyn till andra länder, i en alltmer sammanlänkad värld. Det är den här världen som ungdomarna blickar mot.”

Påven betonade att orden i Psaltaren 119:30 "Jag har utvalt sanningens väg, jag har bejakat dina lagar" är det rätta tillvägagångsättet för att följa samvetet inför Gud och la till att man uppmärksamt följer det internationella samfundets arbete för att bemöta dagens utmaningar med migrationen.

Påven avslutade sin predikan med bönen: ”Jag ber den Helige Anden att upplysa våra sinnen och tända våra hjärtan för att övervinna alla rädsla och oro och omvända oss till lydiga verktyg för Faderns barmhärtiga kärlek och är redo att ge vårt liv för bröderna och systrarna som Herrens Jesus Kristus har gjort för var och en av oss”.

Photogallery

Bilder från den påvliga mässan för migranter
06 juli 2018, 09:55