Sök

Påvens böneintentioner för trötta präster

Påven bönintentioner har kommit för juli månad. Under denna månad ber påven de troende att be tillsammans för prästerna, som prövas av hårt arbete och ensamhet.

Prästernas trötthet! Vet ni hur ofta jag tänker på det?

Präster, med deras dygder och deras brister, utövar sin tjänst i olika områden.

Just eftersom de är engagerade på så många olika fronter, kan de inte stanna upp efter en besvikelse.

I dessa stunder är det bra att komma ihåg att de troende älskar sina herdar, de behöver dem och litar på dem.

Låt oss be tillsammans att prästerna som upplever prövningar och ensamhet i deras pastorala arbete, känner att de får hjälp och tröst av vänskapen med Herren och deras bröder och systrar.

03 juli 2018, 14:38