Sök

Söndagens Angelus Söndagens Angelus 

Påven vid Angelus: Förbli inte åskådare inför hungern i världen

Brödundret inbjuder oss att arbeta hårt och vara tillgängliga inför alla slags rop på hjälp i världen och att inte slösa tillgångar på vapen utan på utvecklingsprogram – detta visar kvaliteten på vår tro

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Johannesevangeliet 6:1-15 talar om brödundret och inför ett folkhav av pilgrimer på Petersplatsen vid söndagens Angelus talade påven Franciskus om hur vi liksom Jesus ska ge de hungriga mat.

Den modiga pojken

Påven berättade om pojken som var beredd att ge allt han hade, fem kornbröd och två fiskar, men som aposteln Andeas påpekade inte skulle räcka. Pojken hade mod, som ungdomar har, och vi måste hjälpa dem att använda detta mod, sa påven.

Jesus är uppmärksam på folket sa påven och hänvisade även till förra söndagens evangelieläsning (Mark 6:30-34): Episoden springer ur ett konkret faktum: folket hungrar och Jesus engagerar sina lärjungar så att denna hunger mättas. ... Jesus begränsar sig inte utan han erbjuder även sitt ord, sin tröst, sin frälsning och till sist sitt liv - men han ger självklart också kroppen mat.

Kristi förkunnelse kräver solidaritet

Som Kristi lärjungar kan vi inte låtsas som ingenting, sa påven och förklarade att folket bara kan lyssna på ord av högre värden om vi först lyssnar på folkets grundläggande behov. Vi är Guds kärleks verktyg för mänskligheten som hungrar på mat, frihet, rättvisa, fred och framför allt hans himmelska nåd.

“Vi ber om Jungfru Marias förböner för att man skapar program för utveckling, livsmedel, solidaritet och inte för hat, upprustning och krig”

Därför uppmanar evangeliet oss att vara tillgängliga och hårt arbetande, som den där pojken som inser att han har fem bröd och säger: "Men jag ger det här, och du, gör vad du kan". Inför så många bröder och systrars hungersrop i världen – det gäller all slags hunger - kan vi inte förbli avlägsna och lugna åskådare. Kristi förkunnelse, de eviga livets bröd, kräver ett generöst engagemang för solidaritet för de fattiga, de svaga, de sista och de försvarslösa. Denna handling av närhet och välgörenhet är den bästa bekräftelsen på vår tros kvalitet, både på personlig som gemensam nivå.

Kasta inte bort mat

Jesus lyckas att mätta folket och ber lärjungarna att samla upp smulorna så att inget förfaras och påven talade till dagens folksamling på Petersplatsen om att inte slänga bort överbliven mat:

Om du har den vanan, tala med sina mor- och farföräldrar som upplevde efterkrigstiden och fråga dem vad de gjorde med maten som blev över. Kasta aldrig bort mat som blir över! Detta är ett råd och även en samvetsrannsakan.

Ja till utvecklingsprogram-nej till vapen och krig

Påven bad slutligen bönen: Vi ber om Jungfru Marias förböner för att man skapar program för utveckling, livsmedel, solidaritet och inte för hat, upprustning och krig.

Appell mot människohandel

Innan hälsningarna till de församlade pilgrimerna efter Angelus sände påven ut en appell mot människohandel.

 

30 juli 2018, 09:34