Sök

Förnyat ledarskap för att skapa nätverk Förnyat ledarskap för att skapa nätverk 

Påven till katolska teologer: Förnyat ledarskap för att skapa nätverk

Catholic Theological Ethics in the World Church, katolsk teologisk moral i världskyrkan, samlar 500 teologer från hela världen i Sarajevo 26 -27 juli för att tala kring temat ”En viktig tid för brobyggande: katolsk teologisk moral idag”. Påven Franciskus har sänt ett budskap till konferensens deltagare där han upprepar sin appell om vikten av att bygga broar och inte murar. Det krävs ett förnyat ledarskap från personers och institutioners sida så att de skapar ett nätverk med varandra i solidaritetsanda och uppmärksamhet för barmhärtighet med människan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Det handlar inte om att döma utan att visa vägen, lindra sår och hjälpa de svaga”

Detta är organisationens tredje världsmöte som tidigare har hållits i Italien och bland deltagarna ses kardinalerna Peter Turkson, ordförande för det påvliga rådet för integrerad mänsklig utveckling, Blase Cupich, ärkebiskop av Chicago och Vinko Puljic, ärkebiskop av Sarajevo.

Sarajevos viktiga symbolvärde

Påven ber om dialog och gemenskap i dessa kritiska tider. Han nämner stadens Sarajevos viktiga symbolvärde för en vandring mot försoning och fred efter krigets fasor som en broarnas stad med samlevnaden mellan folk, kulturer, religioner, livssyn och politisk inriktning.

Bryt murar och bygg broar 

Påven föreslår att man samlar all energi på att bryta murar och bygga broar av broderskap men samtidigt med försiktighet.

“Förståelse mellan ekologisk och social moral”

Under konferensen talar man om miljön och påven citerade sin apostoliska uppmaning Laudato Sì: "Den ekologiska utmaningen omfattar i sig sidor som kan skapa allvarlig obalans, inte bara vad gäller förhållandet mellan människan och naturen, utan även det mellan generationer och folk”. Det handlar om förståelse mellan ekologisk och social moral. Påven talade om flykt och migration och att detta “skapar en metanoia (omvändelse) vad gäller en moralisk teologisk reflektion … för att inspirera till passande pastoral hållning och ansvarsfull och medveten politisk praxis”.

Skapa nätverk

Vad gäller detta uppmuntrar påven teologerna att skapa nätverk och samarbeta med varandra över hela världen, som han också har tagit upp i den apostoliska konstitutionen Veritatis gaudium, om en förnyelse av kyrkostudier. Det handlar inte om att döma utan att visa vägen, lindra sår och hjälpa de svaga och "i ett så krävande och komplext scenario behövs det personer och insititutioner som tar ett förnyat ledaskap".

 

 

27 juli 2018, 12:34