Sök

Övervämning i Japan Övervämning i Japan 

Påven står nära de översvämningsdrabbade i Japan

Påven Franciskus uttrycker sin djupa sorg för offren vid översvämningarna i Japan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I sina kondoleanser skriver påven att han särskilt ber för offren, tillfrisknandet av de skadade och för att dem som sörjer ska bli tröstade. Påven ger alla sin välsignelse och uppmuntrar de civila myndigheterna och alla personer som är engagerade i räddningsarbetet för sina insatser.

10 juli 2018, 08:35