Sök

Påven talade till medverkande i konferens om Laudato si Påven talade till medverkande i konferens om Laudato si 

Påven om klimatet: Alla stater bör följa sina åtaganden

En minskning av växthusgaser – understryker påven Franciskus – kräver ärlighet, mod och ansvar särskilt från de mest maktfulla och förorenade länderna.

Katarina Agorelius – Vatikanradion

Påven tog emot deltagarna i den Internationella konferensen om miljöencyklikan Laudato si i Klementinersalen i Vatikanen och fokuserade i sitt tal på faran att vi lämnar över ruiner, öknar och smuts till kommande generationer och att det krävs en integrerad ekologisk inställning.

Minskning av växthusgaser kräver ärlighet, mod och ansvar

Påven påminde om det kommande toppmötet COP24 om klimatet i december och sa att det kan bli en milsten i vandringen sedan avtalet i Paris COP21 2015.
"Vi alla vet att mycket måste göras för genomförandet av detta avtal. Alla regeringar borde anstränga sig att hedra engagemanget man åtog sig i Paris för att undvika klimatkrisens värsta konsekvenser. En minskning av växthusgaser kräver ärlighet, mod och ansvar särskilt från de mest maktfulla och förorenade länderna. Vi kan inte tillåta oss att förlora tid i denna process."

Påven sa att inte bara stater är kallade att delta i denna process utan att även lokala myndigheter och ekonomiska och religiösa institutioner kan bidra till en kultur och praxis för en integrerad ekologi.

Orättvisan är inte oövervinnerlig

Påven påpekar att även andra religioner och främst kristna kyrkor har en nyckeroll för att driva och stimulera en ekologisk omvändelse. I första ledet för en integrerad ekologi står urinvånare och ungdomar sa påven: “Det är ledsamt att se urinvånarnas mark beslagtas och deras kulturer trampas ner av ett rovdjurbeteende och nya former av kolonialism som drivs av avfallskultur och konsumerande.
Påven Franciskus uppmuntrade de närvarande att fortsätta att arbeta för en radikal förändring på detta och avslutade med orden: ”Orättvisan är inte oövervinnerlig”.


 

06 juli 2018, 11:04