Sök

Människohandel Människohandel 

Påven: Migrationsvägar utnyttjas ofta av människohandlare

Stoppa människohandeln! Påven Franciskus sände ut en appell vid söndagens Angelus inför Internationella dagen mot trafficking av personer

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter angelusbönen sände påven Franciskus ut en stark vädjan om att slå ut människohandeln som råder i dagens värld - detta för att minnas Internationella dagen mot trafficking av personer som firas 30 juli. Påven sa:

I morgon firas Internationella dagen mot trafficking av personer som främjas av Förenta Nationerna. Detta gissel försätter många män, kvinnor och barn i slaveri och utnyttjande för arbete och sex, organhandel, tiggeri och påtvingad brottslighet. Även migrationsvägarna utnyttjas ofta av människohandlare och utsugare för hitta nya offer för handeln. Det är allas ansvar att anmäla orättvisorna och bestämt verka mot detta skamliga brott.

Kampanj för att medvetandegöra trafficking

Inför denna världsdag har den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling lanserat en kampanj via sociala nätverk för att medvetandegöra människohandeln, trafficking. Med #EndHumanTrafficking på Twitter, Facebook och Instagram kan man främja initiativ för att slå ut människohandeln och anmäla allt slags slaveri.

Siffrorna

Människohandeln omsätter i dagens värld 150 miljarder dollar. 2016 tvingades nästan 10 miljoner barn och ungdomar in i slaveri och såldes främst för tvångarbete och sexuellt utnyttjande. I EU:s 28 medlemsländer beräknar man att 3,6 miljoner personer är offer för människohandeln och av de 30 146 fall som registrerades 2016 var över 1000 minderåriga.

Ansvar och medvetenhet

Påven Franciskus har många gånger talat om människohandelns gissel och bett om en samvetsrannsakan på politiskt, institutionellt och personligt plan. Den påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling ber om att man sprider detta budskap och de citerar påvens uppmaning om att man måste medvetandegöra detta försummade problem till att börja med i hemmet och med oss själva för att kunna göra våra församlingar mer medvetna och motiverade i engagemanget för att ingen människa någonsin ska bli offer för handel.

 

 

30 juli 2018, 10:47